Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP
1
Phạm Thị Huệ
Phạm Thị Huệ
Cấp độ:

19-02-2019

Ngày đăng ký

52 ngày

Đã online

1.032

Số điểm

31.883s

Thời gian

1.105

Lần test

2
Nguyen Duc
Nguyen Duc
Cấp độ:

29-05-2019

Ngày đăng ký

323 ngày

Đã online

1.095

Số điểm

13.226s

Thời gian

384

Lần test

3
Hoa Song Tâm
Hoa Song Tâm
Cấp độ:

30-06-2014

Ngày đăng ký

81 ngày

Đã online

4.480

Số điểm

9.305s

Thời gian

1.647

Lần test

4
Nguyễn Đăng Khoa
Nguyễn Đăng Khoa
Cấp độ:

08-03-2017

Ngày đăng ký

303 ngày

Đã online

1.175

Số điểm

10.203s

Thời gian

1.185

Lần test

5
chicken
chicken
Cấp độ:

08-09-2016

Ngày đăng ký

152 ngày

Đã online

975

Số điểm

8.191s

Thời gian

1.922

Lần test

6
Thanh Quang
Thanh Quang
Cấp độ:

22-01-2016

Ngày đăng ký

25 ngày

Đã online

399

Số điểm

7.699s

Thời gian

341

Lần test

7
Tương Diệp Nhã Kỳ
Tương Diệp Nhã Kỳ
Cấp độ:

02-08-2015

Ngày đăng ký

1 năm

Đã online

521

Số điểm

7.348s

Thời gian

1.085

Lần test

8
đỗ mạnh thắng
đỗ mạnh thắng
Cấp độ:

14-07-2016

Ngày đăng ký

4 năm

Đã online

669

Số điểm

7.999s

Thời gian

909

Lần test

9
Nguyễn Tăng Sỹ
Nguyễn Tăng Sỹ
Cấp độ:

22-10-2015

Ngày đăng ký

1 năm

Đã online

999

Số điểm

8.118s

Thời gian

398

Lần test

10
Nguyễn Văn Vệ
Nguyễn Văn Vệ
Cấp độ:

07-11-2019

Ngày đăng ký

1 năm

Đã online

346

Số điểm

6.338s

Thời gian

500

Lần test

11
tuyen nghiem
tuyen nghiem
Cấp độ:

30-06-2019

Ngày đăng ký

20 giờ

Đã online

632

Số điểm

7.245s

Thời gian

726

Lần test

12
Đỗ Thị Hâm
Đỗ Thị Hâm
Cấp độ:

11-12-2015

Ngày đăng ký

95 ngày

Đã online

1.511

Số điểm

7.437s

Thời gian

962

Lần test

13
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Cấp độ:

12-10-2016

Ngày đăng ký

2 năm

Đã online

1.359

Số điểm

7.449s

Thời gian

906

Lần test

14
nguyen thanh an
nguyen thanh an
Cấp độ:

06-08-2015

Ngày đăng ký

3 năm

Đã online

569

Số điểm

5.327s

Thời gian

597

Lần test

15
Ho Quan
Ho Quan
Cấp độ:

30-07-2019

Ngày đăng ký

100 ngày

Đã online

518

Số điểm

5.909s

Thời gian

395

Lần test

16
kim_junmi
kim_junmi
Cấp độ:

24-08-2016

Ngày đăng ký

42 phút

Đã online

684

Số điểm

6.005s

Thời gian

576

Lần test

17
Phạm Trí Tín
Phạm Trí Tín
Cấp độ:

16-04-2020

Ngày đăng ký

229 ngày

Đã online

204

Số điểm

4.966s

Thời gian

342

Lần test

18
rongcon
rongcon
Cấp độ:

14-07-2015

Ngày đăng ký

6 năm

Đã online

753

Số điểm

4.566s

Thời gian

1.052

Lần test

19
banana
banana
Cấp độ:

30-06-2015

Ngày đăng ký

5 năm

Đã online

561

Số điểm

4.026s

Thời gian

540

Lần test

20
mthanh
mthanh
Cấp độ:

11-09-2016

Ngày đăng ký

2 năm

Đã online

305

Số điểm

3.754s

Thời gian

410

Lần test

21
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Cấp độ:

05-05-2016

Ngày đăng ký

3 năm

Đã online

1.140

Số điểm

4.754s

Thời gian

946

Lần test

22
Hà Thị Anh Phương
Hà Thị Anh Phương
Cấp độ:

02-04-2019

Ngày đăng ký

1 năm

Đã online

398

Số điểm

3.481s

Thời gian

139

Lần test

23
Zanh
Zanh
Cấp độ:

08-07-2019

Ngày đăng ký

2 năm

Đã online

269

Số điểm

3.929s

Thời gian

385

Lần test

24
thuy_le
thuy_le
Cấp độ:

01-07-2014

Ngày đăng ký

1 năm

Đã online

173

Số điểm

3.769s

Thời gian

330

Lần test

25
Trương Thị Kim Ánh
Trương Thị Kim Ánh
Cấp độ:

30-06-2015

Ngày đăng ký

4 năm

Đã online

294

Số điểm

3.270s

Thời gian

171

Lần test

26
Helen Bui
Helen Bui
Cấp độ:

13-04-2019

Ngày đăng ký

43 ngày

Đã online

197

Số điểm

2.587s

Thời gian

596

Lần test

27
Nguyễn Thị Mỹ Lệ
Nguyễn Thị Mỹ Lệ
Cấp độ:

01-07-2015

Ngày đăng ký

5 năm

Đã online

415

Số điểm

3.343s

Thời gian

856

Lần test

28
NicoleNguyen
NicoleNguyen
Cấp độ:

22-12-2015

Ngày đăng ký

1 năm

Đã online

689

Số điểm

3.253s

Thời gian

878

Lần test

29
Võ Anh Tú
Võ Anh Tú
Cấp độ:

02-09-2019

Ngày đăng ký

1 năm

Đã online

530

Số điểm

3.010s

Thời gian

245

Lần test

30
Nguyễn Huy Hoàng
Nguyễn Huy Hoàng
Cấp độ:

02-04-2019

Ngày đăng ký

1 năm

Đã online

323

Số điểm

2.607s

Thời gian

274

Lần test


1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé