Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP
1
Nguyen Duc
Nguyen Duc
Cấp độ:

29-05-2019

Ngày đăng ký

5 giờ

Đã online

1.080

Số điểm

13.065s

Thời gian

379

Lần test

2
Nguyễn Đăng Khoa
Nguyễn Đăng Khoa
Cấp độ:

08-03-2017

Ngày đăng ký

5 giờ

Đã online

979

Số điểm

8.955s

Thời gian

1.015

Lần test

3
Tương Diệp Nhã Kỳ
Tương Diệp Nhã Kỳ
Cấp độ:

02-08-2015

Ngày đăng ký

2 năm

Đã online

521

Số điểm

7.348s

Thời gian

1.085

Lần test

4
đỗ mạnh thắng
đỗ mạnh thắng
Cấp độ:

14-07-2016

Ngày đăng ký

2 năm

Đã online

669

Số điểm

7.999s

Thời gian

909

Lần test

5
Nguyễn Tăng Sỹ
Nguyễn Tăng Sỹ
Cấp độ:

22-10-2015

Ngày đăng ký

1 năm

Đã online

999

Số điểm

8.118s

Thời gian

398

Lần test

6
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Cấp độ:

12-10-2016

Ngày đăng ký

140 ngày

Đã online

1.359

Số điểm

7.449s

Thời gian

906

Lần test

7
nguyen thanh an
nguyen thanh an
Cấp độ:

06-08-2015

Ngày đăng ký

332 ngày

Đã online

569

Số điểm

5.327s

Thời gian

597

Lần test

8
rongcon
rongcon
Cấp độ:

14-07-2015

Ngày đăng ký

4 năm

Đã online

753

Số điểm

4.566s

Thời gian

1.052

Lần test

9
Phạm Thị Huệ
Phạm Thị Huệ
Cấp độ:

19-02-2019

Ngày đăng ký

102 ngày

Đã online

246

Số điểm

4.843s

Thời gian

206

Lần test

10
kim_junmi
kim_junmi
Cấp độ:

24-08-2016

Ngày đăng ký

1 ngày

Đã online

615

Số điểm

5.536s

Thời gian

552

Lần test

11
banana
banana
Cấp độ:

30-06-2015

Ngày đăng ký

4 năm

Đã online

561

Số điểm

4.026s

Thời gian

540

Lần test

12
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Cấp độ:

05-05-2016

Ngày đăng ký

1 năm

Đã online

1.140

Số điểm

4.754s

Thời gian

946

Lần test

13
Zanh
Zanh
Cấp độ:

08-07-2019

Ngày đăng ký

11 ngày

Đã online

269

Số điểm

3.929s

Thời gian

385

Lần test

14
Đỗ Thị Hâm
Đỗ Thị Hâm
Cấp độ:

11-12-2015

Ngày đăng ký

32 ngày

Đã online

1.293

Số điểm

4.354s

Thời gian

786

Lần test

15
Trương Thị Kim Ánh
Trương Thị Kim Ánh
Cấp độ:

30-06-2015

Ngày đăng ký

2 năm

Đã online

294

Số điểm

3.270s

Thời gian

171

Lần test

16
Nguyễn Thị Mỹ Lệ
Nguyễn Thị Mỹ Lệ
Cấp độ:

01-07-2015

Ngày đăng ký

4 năm

Đã online

415

Số điểm

3.343s

Thời gian

856

Lần test

17
Hoa Song Tâm
Hoa Song Tâm
Cấp độ:

30-06-2014

Ngày đăng ký

3 giờ

Đã online

3.674

Số điểm

2.830s

Thời gian

1.124

Lần test

18
NicoleNguyen
NicoleNguyen
Cấp độ:

22-12-2015

Ngày đăng ký

2 năm

Đã online

686

Số điểm

3.249s

Thời gian

876

Lần test

19
Hà Thị Anh Phương
Hà Thị Anh Phương
Cấp độ:

02-04-2019

Ngày đăng ký

2 ngày

Đã online

340

Số điểm

2.585s

Thời gian

123

Lần test

20
Võ Thị Hồng Nhung
Võ Thị Hồng Nhung
Cấp độ:

23-09-2015

Ngày đăng ký

1 năm

Đã online

295

Số điểm

3.070s

Thời gian

435

Lần test

21
Nguyen Van Cua
Nguyen Van Cua
Cấp độ:

21-08-2015

Ngày đăng ký

3 năm

Đã online

153

Số điểm

3.882s

Thời gian

259

Lần test

22
Lê Phạm Tuấn Đạt
Lê Phạm Tuấn Đạt
Cấp độ:

03-03-2017

Ngày đăng ký

356 ngày

Đã online

556

Số điểm

3.510s

Thời gian

298

Lần test

23
Helen Bui
Helen Bui
Cấp độ:

13-04-2019

Ngày đăng ký

8 ngày

Đã online

163

Số điểm

2.491s

Thời gian

549

Lần test

24
vu_linh
vu_linh
Cấp độ:

30-06-2014

Ngày đăng ký

3 năm

Đã online

603

Số điểm

2.301s

Thời gian

811

Lần test

25
dang thi thanh hang
dang thi thanh hang
Cấp độ:

11-11-2015

Ngày đăng ký

4 năm

Đã online

265

Số điểm

3.777s

Thời gian

387

Lần test

26
Lê Thị Hoa Ban
Lê Thị Hoa Ban
Cấp độ:

21-02-2016

Ngày đăng ký

7 ngày

Đã online

671

Số điểm

2.599s

Thời gian

833

Lần test

27
phí thị thảo
phí thị thảo
Cấp độ:

13-06-2016

Ngày đăng ký

1 năm

Đã online

484

Số điểm

2.939s

Thời gian

210

Lần test

28
le hieu
le hieu
Cấp độ:

04-11-2015

Ngày đăng ký

3 năm

Đã online

573

Số điểm

3.263s

Thời gian

244

Lần test

29
Nguyễn Thị Thanh Dung
Nguyễn Thị Thanh Dung
Cấp độ:

13-09-2015

Ngày đăng ký

3 năm

Đã online

449

Số điểm

2.799s

Thời gian

324

Lần test

30
le phat tai
le phat tai
Cấp độ:

14-07-2015

Ngày đăng ký

4 năm

Đã online

279

Số điểm

2.726s

Thời gian

339

Lần test


1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé