Chuyên mục: THƯ VIỆN TỪ VỰNG NGỮ PHÁP 3000 TỪ VỰNG THÔNG DỤNG
1
Phạm Thị Huệ
Phạm Thị Huệ
Cấp độ:

19-02-2019

Ngày đăng ký

1 năm

Đã online

28.312

Số điểm

31.883s

Thời gian

1.105

Lần test

2
Orange Lim
Orange Lim
Cấp độ:

08-02-2019

Ngày đăng ký

24 giờ

Đã online

65.544

Số điểm

20.640s

Thời gian

1.640

Lần test

3
kiwihuynh2015
kiwihuynh2015
Cấp độ:

19-11-2015

Ngày đăng ký

11 giờ

Đã online

2.426

Số điểm

25.092s

Thời gian

1.234

Lần test

4
Hoa Song Tâm
Hoa Song Tâm
Cấp độ:

30-06-2014

Ngày đăng ký

19 giờ

Đã online

32.207

Số điểm

13.178s

Thời gian

2.896

Lần test

5
Nguyen Kim Thang
Nguyen Kim Thang
Cấp độ:

23-02-2021

Ngày đăng ký

225 ngày

Đã online

35.174

Số điểm

15.285s

Thời gian

1.018

Lần test

6
Nguyen Duc
Nguyen Duc
Cấp độ:

29-05-2019

Ngày đăng ký

2 năm

Đã online

12.075

Số điểm

13.226s

Thời gian

384

Lần test

7
tuyen nghiem
tuyen nghiem
Cấp độ:

30-06-2019

Ngày đăng ký

2 năm

Đã online

29.327

Số điểm

13.611s

Thời gian

1.420

Lần test

8
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Cấp độ:

06-09-2021

Ngày đăng ký

338 ngày

Đã online

124.744

Số điểm

8.318s

Thời gian

1.621

Lần test

9
Hoang Thi Hong Tham
Hoang Thi Hong Tham
Cấp độ:

06-06-2022

Ngày đăng ký

356 ngày

Đã online

23.131

Số điểm

13.255s

Thời gian

299

Lần test

10
hoangleliemtruc
hoangleliemtruc
Cấp độ:

02-12-2021

Ngày đăng ký

159 ngày

Đã online

27.506

Số điểm

12.033s

Thời gian

351

Lần test

11
Nguyễn Đăng Khoa
Nguyễn Đăng Khoa
Cấp độ:

08-03-2017

Ngày đăng ký

2 năm

Đã online

8.744

Số điểm

10.203s

Thời gian

1.185

Lần test

12
Helen Bui
Helen Bui
Cấp độ:

13-04-2019

Ngày đăng ký

3 năm

Đã online

14.810

Số điểm

10.382s

Thời gian

1.095

Lần test

13
Hà Thị Anh Phương
Hà Thị Anh Phương
Cấp độ:

02-04-2019

Ngày đăng ký

2 năm

Đã online

7.853

Số điểm

7.739s

Thời gian

370

Lần test

14
Hà Thanh Lâm
Hà Thanh Lâm
Cấp độ:

14-10-2022

Ngày đăng ký

191 ngày

Đã online

39.998

Số điểm

9.753s

Thời gian

670

Lần test

15
chicken
chicken
Cấp độ:

08-09-2016

Ngày đăng ký

3 năm

Đã online

6.615

Số điểm

8.191s

Thời gian

1.922

Lần test

16
Võ Hoàng Bảo Long
Võ Hoàng Bảo Long
Cấp độ:

08-11-2021

Ngày đăng ký

53 ngày

Đã online

31.760

Số điểm

10.861s

Thời gian

902

Lần test

17
Thanh Quang
Thanh Quang
Cấp độ:

22-01-2016

Ngày đăng ký

3 năm

Đã online

5.839

Số điểm

7.699s

Thời gian

341

Lần test

18
Nguyễn Tăng Sỹ
Nguyễn Tăng Sỹ
Cấp độ:

22-10-2015

Ngày đăng ký

186 ngày

Đã online

6.111

Số điểm

8.747s

Thời gian

418

Lần test

19
Tương Diệp Nhã Kỳ
Tương Diệp Nhã Kỳ
Cấp độ:

02-08-2015

Ngày đăng ký

4 năm

Đã online

4.561

Số điểm

7.348s

Thời gian

1.085

Lần test

20
phuonganh
phuonganh
Cấp độ:

24-09-2022

Ngày đăng ký

1 ngày

Đã online

157.980

Số điểm

6.420s

Thời gian

1.910

Lần test

21
lehoangngoctran
lehoangngoctran
Cấp độ:

25-01-2023

Ngày đăng ký

162 ngày

Đã online

15.578

Số điểm

7.033s

Thời gian

325

Lần test

22
hương trần
hương trần
Cấp độ:

05-07-2022

Ngày đăng ký

10 giờ

Đã online

79.779

Số điểm

7.257s

Thời gian

1.345

Lần test

23
đỗ mạnh thắng
đỗ mạnh thắng
Cấp độ:

14-07-2016

Ngày đăng ký

7 năm

Đã online

5.109

Số điểm

7.999s

Thời gian

909

Lần test

24
Speeder
Speeder
Cấp độ:

06-10-2021

Ngày đăng ký

26 ngày

Đã online

18.435

Số điểm

7.335s

Thời gian

506

Lần test

25
Nguyễn Văn Vệ
Nguyễn Văn Vệ
Cấp độ:

07-11-2019

Ngày đăng ký

4 năm

Đã online

4.386

Số điểm

6.338s

Thời gian

500

Lần test

26
Đỗ Thị Hâm
Đỗ Thị Hâm
Cấp độ:

11-12-2015

Ngày đăng ký

49 ngày

Đã online

7.726

Số điểm

7.375s

Thời gian

996

Lần test

27
kim_junmi
kim_junmi
Cấp độ:

24-08-2016

Ngày đăng ký

258 ngày

Đã online

4.961

Số điểm

6.650s

Thời gian

613

Lần test

28
Blue
Blue
Cấp độ:

25-03-2022

Ngày đăng ký

2 năm

Đã online

13.312

Số điểm

6.035s

Thời gian

241

Lần test

29
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Cấp độ:

12-10-2016

Ngày đăng ký

5 năm

Đã online

4.679

Số điểm

7.449s

Thời gian

906

Lần test

30
nguyen thanh an
nguyen thanh an
Cấp độ:

06-08-2015

Ngày đăng ký

6 năm

Đã online

3.409

Số điểm

5.327s

Thời gian

597

Lần test


1
Bạn cần hỗ trợ?