Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP
1
Nguyen Duc
Nguyen Duc
Cấp độ:

29-05-2019

Ngày đăng ký

11 ngày

Đã online

1.094

Số điểm

13.226s

Thời gian

384

Lần test

2
Nguyễn Đăng Khoa
Nguyễn Đăng Khoa
Cấp độ:

08-03-2017

Ngày đăng ký

22 giờ

Đã online

1.060

Số điểm

9.715s

Thời gian

1.083

Lần test

3
Tương Diệp Nhã Kỳ
Tương Diệp Nhã Kỳ
Cấp độ:

02-08-2015

Ngày đăng ký

2 năm

Đã online

521

Số điểm

7.348s

Thời gian

1.085

Lần test

4
đỗ mạnh thắng
đỗ mạnh thắng
Cấp độ:

14-07-2016

Ngày đăng ký

3 năm

Đã online

669

Số điểm

7.999s

Thời gian

909

Lần test

5
Nguyễn Tăng Sỹ
Nguyễn Tăng Sỹ
Cấp độ:

22-10-2015

Ngày đăng ký

1 năm

Đã online

999

Số điểm

8.118s

Thời gian

398

Lần test

6
Hoa Song Tâm
Hoa Song Tâm
Cấp độ:

30-06-2014

Ngày đăng ký

8 giờ

Đã online

3.828

Số điểm

4.671s

Thời gian

1.289

Lần test

7
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Cấp độ:

12-10-2016

Ngày đăng ký

197 ngày

Đã online

1.359

Số điểm

7.449s

Thời gian

906

Lần test

8
nguyen thanh an
nguyen thanh an
Cấp độ:

06-08-2015

Ngày đăng ký

1 năm

Đã online

569

Số điểm

5.327s

Thời gian

597

Lần test

9
kim_junmi
kim_junmi
Cấp độ:

24-08-2016

Ngày đăng ký

3 ngày

Đã online

648

Số điểm

5.627s

Thời gian

561

Lần test

10
rongcon
rongcon
Cấp độ:

14-07-2015

Ngày đăng ký

4 năm

Đã online

753

Số điểm

4.566s

Thời gian

1.052

Lần test

11
Phạm Thị Huệ
Phạm Thị Huệ
Cấp độ:

19-02-2019

Ngày đăng ký

159 ngày

Đã online

246

Số điểm

4.843s

Thời gian

206

Lần test

12
banana
banana
Cấp độ:

30-06-2015

Ngày đăng ký

4 năm

Đã online

561

Số điểm

4.026s

Thời gian

540

Lần test

13
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Cấp độ:

05-05-2016

Ngày đăng ký

1 năm

Đã online

1.140

Số điểm

4.754s

Thời gian

946

Lần test

14
Hà Thị Anh Phương
Hà Thị Anh Phương
Cấp độ:

02-04-2019

Ngày đăng ký

4 ngày

Đã online

376

Số điểm

3.481s

Thời gian

139

Lần test

15
Zanh
Zanh
Cấp độ:

08-07-2019

Ngày đăng ký

68 ngày

Đã online

269

Số điểm

3.929s

Thời gian

385

Lần test

16
Đỗ Thị Hâm
Đỗ Thị Hâm
Cấp độ:

11-12-2015

Ngày đăng ký

14 ngày

Đã online

1.294

Số điểm

4.354s

Thời gian

786

Lần test

17
Trương Thị Kim Ánh
Trương Thị Kim Ánh
Cấp độ:

30-06-2015

Ngày đăng ký

3 năm

Đã online

294

Số điểm

3.270s

Thời gian

171

Lần test

18
Ho Quan
Ho Quan
Cấp độ:

30-07-2019

Ngày đăng ký

12 phút

Đã online

321

Số điểm

3.913s

Thời gian

258

Lần test

19
Nguyễn Thị Mỹ Lệ
Nguyễn Thị Mỹ Lệ
Cấp độ:

01-07-2015

Ngày đăng ký

4 năm

Đã online

415

Số điểm

3.343s

Thời gian

856

Lần test

20
NicoleNguyen
NicoleNguyen
Cấp độ:

22-12-2015

Ngày đăng ký

2 năm

Đã online

686

Số điểm

3.249s

Thời gian

876

Lần test

21
tuyen nghiem
tuyen nghiem
Cấp độ:

30-06-2019

Ngày đăng ký

14 giờ

Đã online

312

Số điểm

3.161s

Thời gian

358

Lần test

22
Võ Thị Hồng Nhung
Võ Thị Hồng Nhung
Cấp độ:

23-09-2015

Ngày đăng ký

1 năm

Đã online

295

Số điểm

3.070s

Thời gian

435

Lần test

23
mthanh
mthanh
Cấp độ:

11-09-2016

Ngày đăng ký

11 giờ

Đã online

216

Số điểm

2.520s

Thời gian

268

Lần test

24
Nguyen Van Cua
Nguyen Van Cua
Cấp độ:

21-08-2015

Ngày đăng ký

4 năm

Đã online

153

Số điểm

3.882s

Thời gian

259

Lần test

25
Nguyễn Huy Hoàng
Nguyễn Huy Hoàng
Cấp độ:

02-04-2019

Ngày đăng ký

1 ngày

Đã online

298

Số điểm

2.682s

Thời gian

260

Lần test

26
Lê Thị Hoa Ban
Lê Thị Hoa Ban
Cấp độ:

21-02-2016

Ngày đăng ký

28 ngày

Đã online

687

Số điểm

2.923s

Thời gian

887

Lần test

27
Lê Phạm Tuấn Đạt
Lê Phạm Tuấn Đạt
Cấp độ:

03-03-2017

Ngày đăng ký

1 năm

Đã online

556

Số điểm

3.510s

Thời gian

298

Lần test

28
Helen Bui
Helen Bui
Cấp độ:

13-04-2019

Ngày đăng ký

65 ngày

Đã online

163

Số điểm

2.491s

Thời gian

549

Lần test

29
vu_linh
vu_linh
Cấp độ:

30-06-2014

Ngày đăng ký

3 năm

Đã online

603

Số điểm

2.301s

Thời gian

811

Lần test

30
dang thi thanh hang
dang thi thanh hang
Cấp độ:

11-11-2015

Ngày đăng ký

4 năm

Đã online

265

Số điểm

3.777s

Thời gian

387

Lần test


1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé