Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP
1
Phạm Gia Tuấn
Phạm Gia Tuấn
Cấp độ:

19-01-2021

Ngày đăng ký

2 ngày

Đã online

8

Số điểm

76s

Thời gian

3

Lần test

2
Nguyễn Minh Thư
Nguyễn Minh Thư
Cấp độ:

15-01-2021

Ngày đăng ký

7 ngày

Đã online

1

Số điểm

0s

Thời gian

0

Lần test

3
tạ hương
tạ hương
Cấp độ:

07-01-2021

Ngày đăng ký

15 ngày

Đã online

2

Số điểm

77s

Thời gian

1

Lần test

4
Nguyễn Quốc Bảo
Nguyễn Quốc Bảo
Cấp độ:

07-01-2021

Ngày đăng ký

16 ngày

Đã online

4

Số điểm

0s

Thời gian

0

Lần test

5
Võ Minh Luân
Võ Minh Luân
Cấp độ:

19-12-2020

Ngày đăng ký

1 ngày

Đã online

33

Số điểm

746s

Thời gian

33

Lần test

6
Le Minh Chau
Le Minh Chau
Cấp độ:

16-12-2020

Ngày đăng ký

24 ngày

Đã online

14

Số điểm

0s

Thời gian

0

Lần test

7
nguyen tien
nguyen tien
Cấp độ:

12-12-2020

Ngày đăng ký

41 ngày

Đã online

2

Số điểm

0s

Thời gian

0

Lần test

8
Trần Hãn
Trần Hãn
Cấp độ:

11-12-2020

Ngày đăng ký

42 ngày

Đã online

2

Số điểm

0s

Thời gian

0

Lần test

9
Bùi văn Duy
Bùi văn Duy
Cấp độ:

10-12-2020

Ngày đăng ký

38 ngày

Đã online

5

Số điểm

0s

Thời gian

0

Lần test

10
Dien Luong
Dien Luong
Cấp độ:

06-12-2020

Ngày đăng ký

8 ngày

Đã online

40

Số điểm

479s

Thời gian

53

Lần test

11
Bui thanh tai
Bui thanh tai
Cấp độ:

19-11-2020

Ngày đăng ký

65 ngày

Đã online

3

Số điểm

0s

Thời gian

0

Lần test

12
Bùi Quyết Thắng
Bùi Quyết Thắng
Cấp độ:

12-11-2020

Ngày đăng ký

12 ngày

Đã online

63

Số điểm

546s

Thời gian

44

Lần test

13
Do chi nhan
Do chi nhan
Cấp độ:

07-11-2020

Ngày đăng ký

76 ngày

Đã online

2

Số điểm

0s

Thời gian

0

Lần test

14
Trần Văn Sơn
Trần Văn Sơn
Cấp độ:

25-10-2020

Ngày đăng ký

3 ngày

Đã online

81

Số điểm

805s

Thời gian

59

Lần test

15
Vo van tung
Vo van tung
Cấp độ:

25-10-2020

Ngày đăng ký

89 ngày

Đã online

1

Số điểm

0s

Thời gian

0

Lần test

16
Nguyễn Ngọc Điền
Nguyễn Ngọc Điền
Cấp độ:

23-10-2020

Ngày đăng ký

3 giờ

Đã online

67

Số điểm

531s

Thời gian

73

Lần test

17
Hoàng thị thuý hằng
Hoàng thị thuý hằng
Cấp độ:

22-10-2020

Ngày đăng ký

92 ngày

Đã online

2

Số điểm

0s

Thời gian

0

Lần test

18
Nguyễn Thị Thanh Hải
Nguyễn Thị Thanh Hải
Cấp độ:

19-10-2020

Ngày đăng ký

96 ngày

Đã online

3

Số điểm

0s

Thời gian

0

Lần test

19
Nguyễn_Ngọc_Điền
Nguyễn_Ngọc_Điền
Cấp độ:

14-10-2020

Ngày đăng ký

93 ngày

Đã online

11

Số điểm

129s

Thời gian

5

Lần test

20
Hieu Viet
Hieu Viet
Cấp độ:

12-10-2020

Ngày đăng ký

30 ngày

Đã online

22

Số điểm

119s

Thời gian

16

Lần test

21
123456789
123456789
Cấp độ:

10-10-2020

Ngày đăng ký

86 ngày

Đã online

13

Số điểm

0s

Thời gian

0

Lần test

22
Phan Phuc
Phan Phuc
Cấp độ:

09-10-2020

Ngày đăng ký

94 ngày

Đã online

13

Số điểm

0s

Thời gian

0

Lần test

23
Trần tuấn đoàn
Trần tuấn đoàn
Cấp độ:

08-10-2020

Ngày đăng ký

106 ngày

Đã online

1

Số điểm

0s

Thời gian

0

Lần test

24
MinhNguyet
MinhNguyet
Cấp độ:

06-10-2020

Ngày đăng ký

73 ngày

Đã online

73

Số điểm

532s

Thời gian

58

Lần test

25
Phan phúc
Phan phúc
Cấp độ:

23-09-2020

Ngày đăng ký

100 ngày

Đã online

1

Số điểm

0s

Thời gian

0

Lần test

26
Tran Minh Tien
Tran Minh Tien
Cấp độ:

21-09-2020

Ngày đăng ký

123 ngày

Đã online

1

Số điểm

0s

Thời gian

0

Lần test

27
Đặng Thị Tiến
Đặng Thị Tiến
Cấp độ:

19-09-2020

Ngày đăng ký

126 ngày

Đã online

1

Số điểm

0s

Thời gian

0

Lần test

28
Nguyen Anh Tuan
Nguyen Anh Tuan
Cấp độ:

15-09-2020

Ngày đăng ký

129 ngày

Đã online

4

Số điểm

27s

Thời gian

1

Lần test

29
PHẠM THỊ KIM ANH
PHẠM THỊ KIM ANH
Cấp độ:

09-09-2020

Ngày đăng ký

132 ngày

Đã online

5

Số điểm

0s

Thời gian

0

Lần test

30
Nguyễn Thị Hiền Ni
Nguyễn Thị Hiền Ni
Cấp độ:

08-09-2020

Ngày đăng ký

136 ngày

Đã online

3

Số điểm

0s

Thời gian

0

Lần test


1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé