Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP
1
Nguyễn Ngọc Điền
Nguyễn Ngọc Điền
Cấp độ:

23-10-2020

Ngày đăng ký

2 giờ

Đã online

67

Số điểm

531s

Thời gian

73

Lần test

2
Ho Quan
Ho Quan
Cấp độ:

30-07-2019

Ngày đăng ký

3 giờ

Đã online

486

Số điểm

5.542s

Thời gian

373

Lần test

3
tuyen nghiem
tuyen nghiem
Cấp độ:

30-06-2019

Ngày đăng ký

1 ngày

Đã online

557

Số điểm

5.833s

Thời gian

611

Lần test

4
Võ Minh Luân
Võ Minh Luân
Cấp độ:

19-12-2020

Ngày đăng ký

1 ngày

Đã online

33

Số điểm

746s

Thời gian

33

Lần test

5
Phạm Gia Tuấn
Phạm Gia Tuấn
Cấp độ:

19-01-2021

Ngày đăng ký

2 ngày

Đã online

8

Số điểm

76s

Thời gian

3

Lần test

6
Trần Văn Sơn
Trần Văn Sơn
Cấp độ:

25-10-2020

Ngày đăng ký

3 ngày

Đã online

81

Số điểm

805s

Thời gian

59

Lần test

7
Hoa Song Tâm
Hoa Song Tâm
Cấp độ:

30-06-2014

Ngày đăng ký

3 ngày

Đã online

4.475

Số điểm

9.305s

Thời gian

1.647

Lần test

8
chicken
chicken
Cấp độ:

08-09-2016

Ngày đăng ký

4 ngày

Đã online

975

Số điểm

8.191s

Thời gian

1.922

Lần test

9
Phạm Tuyết Kha
Phạm Tuyết Kha
Cấp độ:

11-03-2020

Ngày đăng ký

5 ngày

Đã online

110

Số điểm

2.216s

Thời gian

184

Lần test

10
Nguyễn Minh Thư
Nguyễn Minh Thư
Cấp độ:

15-01-2021

Ngày đăng ký

7 ngày

Đã online

1

Số điểm

0s

Thời gian

0

Lần test

11
Dien Luong
Dien Luong
Cấp độ:

06-12-2020

Ngày đăng ký

8 ngày

Đã online

40

Số điểm

479s

Thời gian

53

Lần test

12
Tram Nguyen
Tram Nguyen
Cấp độ:

17-06-2015

Ngày đăng ký

10 ngày

Đã online

154

Số điểm

2.765s

Thời gian

391

Lần test

13
Bùi Quyết Thắng
Bùi Quyết Thắng
Cấp độ:

12-11-2020

Ngày đăng ký

12 ngày

Đã online

63

Số điểm

546s

Thời gian

44

Lần test

14
nguyễn văn hậu
nguyễn văn hậu
Cấp độ:

14-08-2019

Ngày đăng ký

13 ngày

Đã online

207

Số điểm

393s

Thời gian

61

Lần test

15
tạ hương
tạ hương
Cấp độ:

07-01-2021

Ngày đăng ký

15 ngày

Đã online

2

Số điểm

77s

Thời gian

1

Lần test

16
Nguyễn Quốc Bảo
Nguyễn Quốc Bảo
Cấp độ:

07-01-2021

Ngày đăng ký

16 ngày

Đã online

4

Số điểm

0s

Thời gian

0

Lần test

17
Hữu Khang
Hữu Khang
Cấp độ:

07-09-2020

Ngày đăng ký

17 ngày

Đã online

92

Số điểm

570s

Thời gian

95

Lần test

18
bùi văn tín
bùi văn tín
Cấp độ:

24-10-2019

Ngày đăng ký

18 ngày

Đã online

181

Số điểm

854s

Thời gian

72

Lần test

19
Thanh Quang
Thanh Quang
Cấp độ:

22-01-2016

Ngày đăng ký

19 ngày

Đã online

399

Số điểm

7.699s

Thời gian

341

Lần test

20
Nguyen tang sy
Nguyen tang sy
Cấp độ:

18-01-2017

Ngày đăng ký

20 ngày

Đã online

222

Số điểm

1.086s

Thời gian

33

Lần test

21
Le Minh Chau
Le Minh Chau
Cấp độ:

16-12-2020

Ngày đăng ký

24 ngày

Đã online

14

Số điểm

0s

Thời gian

0

Lần test

22
Nguyễn Văn Hà
Nguyễn Văn Hà
Cấp độ:

04-10-2016

Ngày đăng ký

28 ngày

Đã online

61

Số điểm

148s

Thời gian

6

Lần test

23
Hieu Viet
Hieu Viet
Cấp độ:

12-10-2020

Ngày đăng ký

30 ngày

Đã online

22

Số điểm

119s

Thời gian

16

Lần test

24
Võ Phạm Danh
Võ Phạm Danh
Cấp độ:

19-08-2016

Ngày đăng ký

30 ngày

Đã online

925

Số điểm

2.263s

Thời gian

172

Lần test

25
Lê Thanh Nhật
Lê Thanh Nhật
Cấp độ:

19-02-2016

Ngày đăng ký

37 ngày

Đã online

276

Số điểm

2.130s

Thời gian

244

Lần test

26
Bùi văn Duy
Bùi văn Duy
Cấp độ:

10-12-2020

Ngày đăng ký

38 ngày

Đã online

5

Số điểm

0s

Thời gian

0

Lần test

27
nguyen tien
nguyen tien
Cấp độ:

12-12-2020

Ngày đăng ký

41 ngày

Đã online

2

Số điểm

0s

Thời gian

0

Lần test

28
Hà Trần
Hà Trần
Cấp độ:

29-08-2020

Ngày đăng ký

42 ngày

Đã online

12

Số điểm

0s

Thời gian

0

Lần test

29
Trần Hãn
Trần Hãn
Cấp độ:

11-12-2020

Ngày đăng ký

42 ngày

Đã online

2

Số điểm

0s

Thời gian

0

Lần test

30
Trần Văn Hạ
Trần Văn Hạ
Cấp độ:

05-09-2020

Ngày đăng ký

43 ngày

Đã online

35

Số điểm

83s

Thời gian

8

Lần test


1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé