Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 14:38 | 19-12-2020

Đã online: 14:35 | 21-01-2021

Giới tính: Nam

Đến từ: Bến Tra

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Characters 2

Characters 2

3000 SMART WORDS

Lần Test:  1  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  77S

Đã học vào lúc: 14:48 | 21-01-2021
Characters 1

Characters 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  77S

Đã học vào lúc: 13:57 | 21-01-2021
Books 2

Books 2

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  73S

Đã học vào lúc: 14:15 | 19-01-2021
Books 1

Books 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  69S

Đã học vào lúc: 09:31 | 16-01-2021
Friends

Friends

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  77S

Đã học vào lúc: 11:49 | 15-01-2021
Kiểm Tra Tuần 1

Kiểm Tra Tuần 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  123  Chưa thuộc:  17  Thời gian:  537S

Đã học vào lúc: 13:21 | 12-01-2021
Age

Age

3000 SMART WORDS

Lần Test:  3  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  48S

Đã học vào lúc: 14:26 | 28-12-2020
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 215
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé