Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 16:04 | 06-10-2019

Đã online: 13:08 | 19-10-2019

Giới tính: Chưa khai báo

Đến từ: Chưa khai báo

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Intimacy

Intimacy

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  3  Thuộc:  16  Chưa thuộc:  4  Thời gian:  118S

Đã học vào lúc: 05:55 | 19-10-2019
Changed

Changed

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  12  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  77S

Đã học vào lúc: 05:52 | 19-10-2019
Bubba's food

Bubba's food

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  9  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  77S

Đã học vào lúc: 08:13 | 18-10-2019
A kiss

A kiss

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  11  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  76S

Đã học vào lúc: 06:10 | 18-10-2019
Drag

Drag

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  1  Thuộc:  16  Chưa thuộc:  4  Thời gian:  98S

Đã học vào lúc: 06:15 | 17-10-2019
Day of the dead

Day of the dead

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  23  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  74S

Đã học vào lúc: 06:05 | 17-10-2019
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 112
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé