Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 16:04 | 06-10-2019

Đã online: 22:15 | 23-04-2020

Giới tính: Chưa khai báo

Đến từ: Chưa khai báo

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
The race

The race

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  21  Thuộc:  16  Chưa thuộc:  4  Thời gian:  86S

Đã học vào lúc: 09:08 | 12-04-2020
Day of the dead

Day of the dead

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  42  Thuộc:  16  Chưa thuộc:  4  Thời gian:  79S

Đã học vào lúc: 02:02 | 12-04-2020
Diseases 1

Diseases 1

ENGLISH IN MY LIFE

Lần Test:  17  Thuộc:  11  Chưa thuộc:  9  Thời gian:  99S

Đã học vào lúc: 21:17 | 11-04-2020
Contracts

Contracts

TOEIC 200 - 550

Lần Test:  5  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  91S

Đã học vào lúc: 21:06 | 11-04-2020
Kiểm Tra Tuần 1

Kiểm Tra Tuần 1

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  6  Thuộc:  122  Chưa thuộc:  18  Thời gian:  480S

Đã học vào lúc: 21:53 | 07-01-2020
Double standard 2

Double standard 2

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  4  Thuộc:  13  Chưa thuộc:  7  Thời gian:  94S

Đã học vào lúc: 21:38 | 07-01-2020
Double standard 1

Double standard 1

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  17  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  95S

Đã học vào lúc: 21:33 | 07-01-2020
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 279
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé