Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 23:09 | 02-09-2019

Đã online: 18:52 | 19-10-2019

Giới tính: Chưa khai báo

Đến từ: Chưa khai báo

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Outdoor sport 2

Outdoor sport 2

VOCA 4U - SPORT 360°

Lần Test:  1  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  84S

Đã học vào lúc: 15:51 | 19-10-2019
Outdoor sport 1

Outdoor sport 1

VOCA 4U - SPORT 360°

Lần Test:  3  Thuộc:  13  Chưa thuộc:  7  Thời gian:  167S

Đã học vào lúc: 07:48 | 18-10-2019
Cleaning supplies

Cleaning supplies

VOCA 4U - YOUR HOUSE

Lần Test:  7  Thuộc:  15  Chưa thuộc:  5  Thời gian:  181S

Đã học vào lúc: 14:13 | 16-10-2019
Living room

Living room

VOCA 4U - YOUR HOUSE

Lần Test:  5  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  135S

Đã học vào lúc: 14:07 | 16-10-2019
Bedroom

Bedroom

VOCA 4U - YOUR HOUSE

Lần Test:  8  Thuộc:  16  Chưa thuộc:  4  Thời gian:  160S

Đã học vào lúc: 00:44 | 08-10-2019
Bathroom

Bathroom

VOCA 4U - YOUR HOUSE

Lần Test:  6  Thuộc:  16  Chưa thuộc:  4  Thời gian:  147S

Đã học vào lúc: 00:40 | 08-10-2019
Kitchen

Kitchen

VOCA 4U - YOUR HOUSE

Lần Test:  5  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  114S

Đã học vào lúc: 00:36 | 08-10-2019
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 196
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé