Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 23:09 | 02-09-2019

Đã online: 11:16 | 06-05-2020

Giới tính: Chưa khai báo

Đến từ: Chưa khai báo

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Sleeping

Sleeping

ENGLISH IN MY LIFE

Lần Test:  11  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  88S

Đã học vào lúc: 18:52 | 04-05-2020
Diseases 2

Diseases 2

ENGLISH IN MY LIFE

Lần Test:  20  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  72S

Đã học vào lúc: 07:45 | 04-05-2020
Diseases 1

Diseases 1

ENGLISH IN MY LIFE

Lần Test:  21  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  93S

Đã học vào lúc: 07:34 | 04-05-2020
Age

Age

3000 SMART WORDS

Lần Test:  1  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  56S

Đã học vào lúc: 23:10 | 03-04-2020
Cultural diversity

Cultural diversity

VOCA IN HIGH SCHOOL 12

Lần Test:  1  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  70S

Đã học vào lúc: 23:05 | 03-04-2020
Personal experiences

Personal experiences

VOCA IN HIGH SCHOOL 11

Lần Test:  1  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  72S

Đã học vào lúc: 22:52 | 03-04-2020
School talks

School talks

VOCA IN HIGH SCHOOL 10

Lần Test:  1  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  53S

Đã học vào lúc: 22:46 | 03-04-2020
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 814
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé