Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 21:22 | 07-09-2020

Đã online: 17:21 | 05-01-2021

Giới tính: Chưa khai báo

Đến từ: Chưa khai báo

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Health problems

Health problems

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  3  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  75S

Đã học vào lúc: 17:32 | 05-01-2021
Kiểm Tra Tuần 1

Kiểm Tra Tuần 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  5  Thuộc:  139  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  499S

Đã học vào lúc: 22:39 | 16-11-2020
Age

Age

3000 SMART WORDS

Lần Test:  20  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  57S

Đã học vào lúc: 22:55 | 09-11-2020
Family 2

Family 2

3000 SMART WORDS

Lần Test:  14  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  62S

Đã học vào lúc: 22:50 | 09-11-2020
Family 1

Family 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  18  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  73S

Đã học vào lúc: 22:45 | 09-11-2020
Time 2

Time 2

3000 SMART WORDS

Lần Test:  14  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  60S

Đã học vào lúc: 22:43 | 09-11-2020
Time 1

Time 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  17  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  84S

Đã học vào lúc: 22:28 | 09-11-2020
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 159
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé