Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 18:32 | 11-12-2015

Đã online: 11:49 | 14-11-2020

Giới tính: Chưa khai báo

Đến từ: Chưa khai báo

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Meddling mother-in-law

Meddling mother-in-law

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  19  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  107S

Đã học vào lúc: 07:05 | 14-11-2020
Lost custody

Lost custody

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  33  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  101S

Đã học vào lúc: 07:02 | 14-11-2020
Kiểm Tra Tuần 4

Kiểm Tra Tuần 4

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  5  Thuộc:  108  Chưa thuộc:  32  Thời gian:  862S

Đã học vào lúc: 06:56 | 13-11-2020
The wedding 1

The wedding 1

REAL ENGLISH

Lần Test:  3  Thuộc:  9  Chưa thuộc:  4  Thời gian:  65S

Đã học vào lúc: 22:41 | 11-11-2020
Earthquakes 2

Earthquakes 2

REAL ENGLISH

Lần Test:  6  Thuộc:  12  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  60S

Đã học vào lúc: 22:39 | 11-11-2020
Hitch 2

Hitch 2

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  5  Thuộc:  14  Chưa thuộc:  6  Thời gian:  82S

Đã học vào lúc: 07:16 | 10-11-2020
Hitch 1

Hitch 1

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  5  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  94S

Đã học vào lúc: 07:14 | 10-11-2020
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 1.539
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé