Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 15:21 | 17-06-2015

Đã online: 20:21 | 12-01-2021

Giới tính: Chưa khai báo

Đến từ: Chưa khai báo

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Activities and interests

Activities and interests

3000 SMART WORDS

Lần Test:  1  Thuộc:  15  Chưa thuộc:  5  Thời gian:  77S

Đã học vào lúc: 20:24 | 12-01-2021
Liking and disliking

Liking and disliking

3000 SMART WORDS

Lần Test:  4  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  81S

Đã học vào lúc: 20:06 | 24-09-2020
Color

Color

3000 SMART WORDS

Lần Test:  16  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  62S

Đã học vào lúc: 19:21 | 24-09-2020
Getting angry

Getting angry

3000 SMART WORDS

Lần Test:  3  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  60S

Đã học vào lúc: 20:55 | 24-04-2020
Feeling

Feeling

3000 SMART WORDS

Lần Test:  35  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  58S

Đã học vào lúc: 19:23 | 23-04-2020
Hobbies and interests

Hobbies and interests

3000 SMART WORDS

Lần Test:  3  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  68S

Đã học vào lúc: 19:52 | 22-04-2020
Vegetables

Vegetables

3000 SMART WORDS

Lần Test:  4  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  76S

Đã học vào lúc: 06:55 | 21-04-2020
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 722
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé