Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 21:38 | 16-04-2020

Đã online: 20:08 | 02-11-2020

Giới tính: Chưa khai báo

Đến từ: tinpham51

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Computers 2

Computers 2

3000 SMART WORDS

Lần Test:  3  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  64S

Đã học vào lúc: 21:27 | 01-10-2020
Computers 1

Computers 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  3  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  79S

Đã học vào lúc: 21:18 | 29-09-2020
Holidays

Holidays

3000 SMART WORDS

Lần Test:  4  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  64S

Đã học vào lúc: 20:44 | 28-09-2020
Entertainment

Entertainment

3000 SMART WORDS

Lần Test:  5  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  80S

Đã học vào lúc: 20:46 | 27-09-2020
Babies and children

Babies and children

3000 SMART WORDS

Lần Test:  7  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  85S

Đã học vào lúc: 20:36 | 27-09-2020
Double standard 2

Double standard 2

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  2  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  67S

Đã học vào lúc: 21:04 | 25-08-2020
Double standard 1

Double standard 1

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  1  Thuộc:  16  Chưa thuộc:  4  Thời gian:  88S

Đã học vào lúc: 20:24 | 24-08-2020
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 1.234
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé