Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 11:38 | 01-07-2014

Đã online: 21:26 | 10-04-2020

Giới tính: Nữ

Đến từ: Chưa khai báo

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
The media 2

The media 2

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  1  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  85S

Đã học vào lúc: 21:53 | 08-01-2020
The media 1

The media 1

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  2  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  92S

Đã học vào lúc: 21:53 | 02-01-2020
The law 2

The law 2

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  1  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  86S

Đã học vào lúc: 22:06 | 27-12-2019
The law 1

The law 1

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  1  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  70S

Đã học vào lúc: 21:21 | 25-12-2019
Talking business 2

Talking business 2

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  1  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  91S

Đã học vào lúc: 21:40 | 19-12-2019
Talking business 1

Talking business 1

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  3  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  91S

Đã học vào lúc: 21:26 | 18-12-2019
Kiểm Tra Tuần 6

Kiểm Tra Tuần 6

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  1  Thuộc:  129  Chưa thuộc:  11  Thời gian:  530S

Đã học vào lúc: 21:12 | 17-12-2019
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 1.015
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé