Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 11:38 | 01-07-2014

Đã online: 22:22 | 19-09-2019

Giới tính: Nữ

Đến từ: Chưa khai báo

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Kiểm Tra Tháng 1

Kiểm Tra Tháng 1

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  1  Thuộc:  260  Chưa thuộc:  20  Thời gian:  928S

Đã học vào lúc: 22:22 | 19-09-2019
Kiểm Tra Tuần 4

Kiểm Tra Tuần 4

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  1  Thuộc:  130  Chưa thuộc:  10  Thời gian:  488S

Đã học vào lúc: 23:15 | 17-09-2019
The natural world 2

The natural world 2

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  3  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  71S

Đã học vào lúc: 12:44 | 10-09-2019
Effective communication 2

Effective communication 2

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  6  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  73S

Đã học vào lúc: 12:25 | 10-09-2019
On the move 1

On the move 1

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  8  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  70S

Đã học vào lúc: 12:18 | 10-09-2019
The natural world 1

The natural world 1

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  4  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  96S

Đã học vào lúc: 21:59 | 09-09-2019
Effective communication  1

Effective communication 1

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  8  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  85S

Đã học vào lúc: 21:46 | 09-09-2019
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 627
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé