Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 21:09 | 19-02-2016

Đã online: 15:53 | 16-12-2020

Giới tính: Nam

Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Special ocasions

Special ocasions

3000 SMART WORDS

Lần Test:  1  Thuộc:  16  Chưa thuộc:  4  Thời gian:  71S

Đã học vào lúc: 08:25 | 15-12-2020
Kiểm Tra Tuần 3

Kiểm Tra Tuần 3

3000 SMART WORDS

Lần Test:  1  Thuộc:  123  Chưa thuộc:  17  Thời gian:  500S

Đã học vào lúc: 21:44 | 12-12-2020
Liking and disliking

Liking and disliking

3000 SMART WORDS

Lần Test:  6  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  70S

Đã học vào lúc: 21:26 | 12-12-2020
Getting angry

Getting angry

3000 SMART WORDS

Lần Test:  10  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  80S

Đã học vào lúc: 21:13 | 12-12-2020
Hobbies and interests

Hobbies and interests

3000 SMART WORDS

Lần Test:  7  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  59S

Đã học vào lúc: 13:45 | 05-12-2020
Happy and sad

Happy and sad

3000 SMART WORDS

Lần Test:  16  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  70S

Đã học vào lúc: 13:29 | 05-12-2020
Vegetables

Vegetables

3000 SMART WORDS

Lần Test:  12  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  64S

Đã học vào lúc: 13:27 | 05-12-2020
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 561
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé