Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 14:09 | 12-11-2020

Đã online: 09:53 | 14-04-2021

Giới tính: Chưa khai báo

Đến từ: Chưa khai báo

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Kiểm Tra Tuần 1

Kiểm Tra Tuần 1

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  2  Thuộc:  135  Chưa thuộc:  5  Thời gian:  540S

Đã học vào lúc: 09:53 | 14-04-2021
Secret love

Secret love

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  15  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  88S

Đã học vào lúc: 09:38 | 14-04-2021
Intimacy

Intimacy

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  16  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  65S

Đã học vào lúc: 20:08 | 11-04-2021
Drag

Drag

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  21  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  82S

Đã học vào lúc: 20:05 | 11-04-2021
Changed

Changed

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  20  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  90S

Đã học vào lúc: 09:52 | 06-04-2021
A kiss

A kiss

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  16  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  71S

Đã học vào lúc: 00:07 | 20-03-2021
Bubba's food

Bubba's food

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  12  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  56S

Đã học vào lúc: 00:05 | 20-03-2021
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 169
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé