Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 14:09 | 12-11-2020

Đã online: 21:08 | 10-01-2021

Giới tính: Chưa khai báo

Đến từ: Chưa khai báo

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
The race

The race

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  2  Thuộc:  12  Chưa thuộc:  8  Thời gian:  116S

Đã học vào lúc: 20:19 | 06-12-2020
Secret love

Secret love

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  6  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  115S

Đã học vào lúc: 12:11 | 24-11-2020
Intimacy

Intimacy

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  5  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  65S

Đã học vào lúc: 21:04 | 21-11-2020
Bad choices 1

Bad choices 1

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  7  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  92S

Đã học vào lúc: 22:27 | 18-11-2020
Kiểm Tra Tuần 1

Kiểm Tra Tuần 1

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  1  Thuộc:  123  Chưa thuộc:  17  Thời gian:  528S

Đã học vào lúc: 10:31 | 17-11-2020
Changed

Changed

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  6  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  84S

Đã học vào lúc: 00:46 | 16-11-2020
Bubba's food

Bubba's food

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  5  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  83S

Đã học vào lúc: 23:40 | 15-11-2020
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 154
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé