Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 09:43 | 23-02-2021

Đã online: 09:36 | 17-04-2021

Giới tính: Nam

Đến từ: Chưa khai báo

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Family 1

Family 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  1  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  89S

Đã học vào lúc: 14:57 | 16-04-2021
Time 2

Time 2

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  16  Chưa thuộc:  4  Thời gian:  79S

Đã học vào lúc: 15:27 | 15-04-2021
Time 1

Time 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  1  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  68S

Đã học vào lúc: 09:33 | 15-04-2021
Feelings and emotions

Feelings and emotions

3000 SMART WORDS

Lần Test:  3  Thuộc:  15  Chưa thuộc:  5  Thời gian:  74S

Đã học vào lúc: 11:52 | 14-04-2021
Feeling

Feeling

3000 SMART WORDS

Lần Test:  3  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  86S

Đã học vào lúc: 09:12 | 13-04-2021
Service

Service

TRAVELING

Lần Test:  2  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  72S

Đã học vào lúc: 15:17 | 12-04-2021
Cafe puccini

Cafe puccini

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  3  Thuộc:  15  Chưa thuộc:  5  Thời gian:  93S

Đã học vào lúc: 15:00 | 07-04-2021
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 564
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé