Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 05:49 | 18-01-2017

Đã online: 23:13 | 25-02-2021

Giới tính: Nam

Đến từ: Chưa khai báo

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Kiểm Tra Tuần 1

Kiểm Tra Tuần 1

TOEIC 550 - 750

Lần Test:  1  Thuộc:  117  Chưa thuộc:  23  Thời gian:  555S

Đã học vào lúc: 08:54 | 26-10-2020
Taxes

Taxes

TOEIC 550 - 750

Lần Test:  2  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  88S

Đã học vào lúc: 08:39 | 26-10-2020
Board meetings and committees

Board meetings and committees

TOEIC >750

Lần Test:  1  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  78S

Đã học vào lúc: 09:31 | 23-10-2020
Investments

Investments

TOEIC 550 - 750

Lần Test:  3  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  85S

Đã học vào lúc: 09:23 | 23-10-2020
Accounting

Accounting

TOEIC 550 - 750

Lần Test:  2  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  87S

Đã học vào lúc: 14:26 | 22-10-2020
Banking

Banking

TOEIC 550 - 750

Lần Test:  4  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  91S

Đã học vào lúc: 14:10 | 22-10-2020
Pharmacy

Pharmacy

TOEIC >750

Lần Test:  1  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  71S

Đã học vào lúc: 19:26 | 21-10-2020
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 270
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé