Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 22:30 | 22-10-2015

Đã online: 11:02 | 11-06-2020

Giới tính: Nam

Đến từ: Chưa khai báo

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Promotions, pensions and awards

Promotions, pensions and awards

TOEIC 200 - 550

Lần Test:  1  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  81S

Đã học vào lúc: 22:59 | 17-04-2017
Salaries and benefits

Salaries and benefits

TOEIC 200 - 550

Lần Test:  1  Thuộc:  16  Chưa thuộc:  4  Thời gian:  85S

Đã học vào lúc: 21:18 | 12-04-2017
Hiring and training

Hiring and training

TOEIC 200 - 550

Lần Test:  2  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  62S

Đã học vào lúc: 20:48 | 12-04-2017
Interview

Interview

INTERVIEW

Lần Test:  2  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  99S

Đã học vào lúc: 22:17 | 06-04-2017
Banking

Banking

TOEIC 550 - 750

Lần Test:  1  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  97S

Đã học vào lúc: 22:07 | 06-04-2017
Applying and interviewing

Applying and interviewing

TOEIC 200 - 550

Lần Test:  1  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  84S

Đã học vào lúc: 20:56 | 06-04-2017
Job

Job

TOEIC 200 - 550

Lần Test:  5  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  84S

Đã học vào lúc: 20:40 | 06-04-2017
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 1.817
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé