Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 21:01 | 08-09-2016

Đã online: 09:02 | 23-10-2020

Giới tính: Chưa khai báo

Đến từ: Chưa khai báo

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
In the office

In the office

3000 SMART WORDS

Lần Test:  6  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  70S

Đã học vào lúc: 09:02 | 23-10-2020
Health

Health

3000 SMART WORDS

Lần Test:  4  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  72S

Đã học vào lúc: 08:58 | 23-10-2020
Urbanisation 2

Urbanisation 2

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  7  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  85S

Đã học vào lúc: 08:51 | 23-10-2020
Urbanisation 1

Urbanisation 1

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  12  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  68S

Đã học vào lúc: 08:38 | 23-10-2020
Head and face

Head and face

3000 SMART WORDS

Lần Test:  7  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  82S

Đã học vào lúc: 08:31 | 23-10-2020
The modern world 2

The modern world 2

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  12  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  77S

Đã học vào lúc: 08:27 | 23-10-2020
Animals 2

Animals 2

3000 SMART WORDS

Lần Test:  14  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  44S

Đã học vào lúc: 08:22 | 23-10-2020
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 2.426
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé