Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 21:01 | 08-09-2016

Đã online: 04:21 | 19-01-2021

Giới tính: Chưa khai báo

Đến từ: Chưa khai báo

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Kiểm Tra Tuần 4

Kiểm Tra Tuần 4

3000 SMART WORDS

Lần Test:  20  Thuộc:  269  Chưa thuộc:  11  Thời gian:  978S

Đã học vào lúc: 20:52 | 28-11-2020
Cleaning supplies

Cleaning supplies

VOCA 4U - YOUR HOUSE

Lần Test:  55  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  83S

Đã học vào lúc: 05:54 | 28-11-2020
Living room

Living room

VOCA 4U - YOUR HOUSE

Lần Test:  53  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  73S

Đã học vào lúc: 05:52 | 28-11-2020
Bedroom

Bedroom

VOCA 4U - YOUR HOUSE

Lần Test:  62  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  90S

Đã học vào lúc: 05:37 | 28-11-2020
Bathroom

Bathroom

VOCA 4U - YOUR HOUSE

Lần Test:  52  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  84S

Đã học vào lúc: 05:34 | 28-11-2020
Kitchen

Kitchen

VOCA 4U - YOUR HOUSE

Lần Test:  56  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  83S

Đã học vào lúc: 05:28 | 28-11-2020
A yard

A yard

VOCA 4U - YOUR HOUSE

Lần Test:  62  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  67S

Đã học vào lúc: 05:19 | 28-11-2020
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 2.420
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé