Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 16:18 | 14-07-2015

Đã online: 11:37 | 18-11-2015

Giới tính: Chưa khai báo

Đến từ: Chưa khai báo

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Intimacy

Intimacy

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  32  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  89S

Đã học vào lúc: 15:06 | 05-11-2015
Drag

Drag

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  35  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  68S

Đã học vào lúc: 15:04 | 05-11-2015
Job search

Job search

INTERVIEW

Lần Test:  28  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  77S

Đã học vào lúc: 08:14 | 04-11-2015
Secret love

Secret love

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  26  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  71S

Đã học vào lúc: 08:11 | 04-11-2015
Changed

Changed

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  47  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  64S

Đã học vào lúc: 08:09 | 04-11-2015
Bubba's food

Bubba's food

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  40  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  46S

Đã học vào lúc: 08:08 | 04-11-2015
A kiss

A kiss

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  37  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  63S

Đã học vào lúc: 08:04 | 04-11-2015
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 1.190
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé