Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 09:11 | 07-08-2019

Đã online: 21:32 | 13-08-2019

Giới tính: Chưa khai báo

Đến từ: Chưa khai báo

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Time 1

Time 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  3  Thuộc:  16  Chưa thuộc:  4  Thời gian:  65S

Đã học vào lúc: 21:37 | 09-08-2019
Feelings and emotions

Feelings and emotions

3000 SMART WORDS

Lần Test:  6  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  84S

Đã học vào lúc: 21:08 | 08-08-2019
Feeling

Feeling

3000 SMART WORDS

Lần Test:  8  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  95S

Đã học vào lúc: 22:48 | 07-08-2019
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 51
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé