Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 20:12 | 22-01-2016

Đã online: 14:35 | 03-04-2021

Giới tính: Nam

Đến từ: quangprook186

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Employment

Employment

3000 SMART WORDS

Lần Test:  1  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  59S

Đã học vào lúc: 09:42 | 29-10-2020
Country

Country

3000 SMART WORDS

Lần Test:  1  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  73S

Đã học vào lúc: 23:30 | 27-10-2020
Learning a language

Learning a language

3000 SMART WORDS

Lần Test:  3  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  80S

Đã học vào lúc: 23:15 | 27-10-2020
Plants

Plants

3000 SMART WORDS

Lần Test:  3  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  79S

Đã học vào lúc: 08:02 | 27-10-2020
Further education

Further education

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  93S

Đã học vào lúc: 22:36 | 26-10-2020
Travel

Travel

3000 SMART WORDS

Lần Test:  4  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  63S

Đã học vào lúc: 23:18 | 25-10-2020
Public transport

Public transport

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  77S

Đã học vào lúc: 14:05 | 25-10-2020
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 2.355
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé