Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 20:12 | 22-01-2016

Đã online: 23:48 | 22-10-2020

Giới tính: Nam

Đến từ: quangprook186

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Study

Study

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  68S

Đã học vào lúc: 23:50 | 22-10-2020
Driving

Driving

3000 SMART WORDS

Lần Test:  3  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  70S

Đã học vào lúc: 23:12 | 22-10-2020
Love and romance

Love and romance

3000 SMART WORDS

Lần Test:  3  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  60S

Đã học vào lúc: 08:27 | 22-10-2020
Music 2

Music 2

3000 SMART WORDS

Lần Test:  1  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  62S

Đã học vào lúc: 22:56 | 20-10-2020
Music 1

Music 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  75S

Đã học vào lúc: 22:10 | 20-10-2020
Cars

Cars

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  63S

Đã học vào lúc: 08:08 | 20-10-2020
Kiểm Tra Tháng 2

Kiểm Tra Tháng 2

3000 SMART WORDS

Lần Test:  1  Thuộc:  251  Chưa thuộc:  29  Thời gian:  951S

Đã học vào lúc: 10:14 | 19-10-2020
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 2.170
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé