Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 18:51 | 30-07-2019

Đã online: 22:43 | 22-01-2021

Giới tính: Chưa khai báo

Đến từ: Chưa khai báo

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Contracts

Contracts

TOEIC 200 - 550

Lần Test:  1  Thuộc:  13  Chưa thuộc:  7  Thời gian:  116S

Đã học vào lúc: 22:46 | 22-01-2021
Secret love

Secret love

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  6  Thuộc:  12  Chưa thuộc:  8  Thời gian:  148S

Đã học vào lúc: 20:48 | 28-12-2020
Intimacy

Intimacy

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  10  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  128S

Đã học vào lúc: 09:27 | 22-12-2020
Changed

Changed

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  8  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  110S

Đã học vào lúc: 15:24 | 29-10-2020
Drag

Drag

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  8  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  119S

Đã học vào lúc: 14:45 | 09-10-2020
Day of the dead

Day of the dead

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  10  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  80S

Đã học vào lúc: 19:22 | 13-08-2020
Double standard 1

Double standard 1

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  2  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  70S

Đã học vào lúc: 18:09 | 11-05-2020
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 1.239
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé