Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 18:51 | 30-07-2019

Đã online: 14:40 | 11-01-2020

Giới tính: Chưa khai báo

Đến từ: Chưa khai báo

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Intimacy

Intimacy

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  5  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  65S

Đã học vào lúc: 14:54 | 11-01-2020
Drag

Drag

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  6  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  65S

Đã học vào lúc: 09:42 | 26-12-2019
Money

Money

3000 SMART WORDS

Lần Test:  4  Thuộc:  13  Chưa thuộc:  7  Thời gian:  118S

Đã học vào lúc: 07:20 | 14-12-2019
Food 2

Food 2

3000 SMART WORDS

Lần Test:  5  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  92S

Đã học vào lúc: 15:30 | 12-12-2019
Food 1

Food 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  7  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  94S

Đã học vào lúc: 13:58 | 08-12-2019
School 2

School 2

3000 SMART WORDS

Lần Test:  6  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  90S

Đã học vào lúc: 14:29 | 07-12-2019
School 1

School 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  8  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  106S

Đã học vào lúc: 10:12 | 07-12-2019
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 1.142
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé