Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 18:51 | 30-07-2019

Đã online: 21:13 | 23-08-2019

Giới tính: Chưa khai báo

Đến từ: Chưa khai báo

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Hobbies and interests

Hobbies and interests

3000 SMART WORDS

Lần Test:  3  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  123S

Đã học vào lúc: 21:27 | 23-08-2019
Color

Color

3000 SMART WORDS

Lần Test:  6  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  86S

Đã học vào lúc: 14:15 | 23-08-2019
Vegetables

Vegetables

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  16  Chưa thuộc:  4  Thời gian:  88S

Đã học vào lúc: 17:20 | 22-08-2019
Happy and sad

Happy and sad

3000 SMART WORDS

Lần Test:  5  Thuộc:  15  Chưa thuộc:  5  Thời gian:  98S

Đã học vào lúc: 20:55 | 21-08-2019
Kiểm Tra Tuần 1

Kiểm Tra Tuần 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  113  Chưa thuộc:  27  Thời gian:  833S

Đã học vào lúc: 09:31 | 19-08-2019
Friends

Friends

3000 SMART WORDS

Lần Test:  8  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  102S

Đã học vào lúc: 09:10 | 19-08-2019
Adjectives to descibe people

Adjectives to descibe people

3000 SMART WORDS

Lần Test:  5  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  104S

Đã học vào lúc: 16:27 | 18-08-2019
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 310
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé