Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 13:30 | 02-04-2019

Đã online: 17:18 | 11-03-2020

Giới tính: Nữ

Đến từ: phuong0309

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Kiểm Tra Tháng 1

Kiểm Tra Tháng 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  1  Thuộc:  245  Chưa thuộc:  35  Thời gian:  1114S

Đã học vào lúc: 18:59 | 29-11-2019
Kiểm Tra Tuần 4

Kiểm Tra Tuần 4

3000 SMART WORDS

Lần Test:  1  Thuộc:  129  Chưa thuộc:  11  Thời gian:  568S

Đã học vào lúc: 18:30 | 29-11-2019
Double standard 1

Double standard 1

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  1  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  67S

Đã học vào lúc: 00:10 | 30-09-2019
Kitchen

Kitchen

VOCA 4U - YOUR HOUSE

Lần Test:  1  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  66S

Đã học vào lúc: 23:56 | 29-09-2019
Newspapers

Newspapers

3000 SMART WORDS

Lần Test:  4  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  72S

Đã học vào lúc: 23:34 | 29-09-2019
Jobs 2

Jobs 2

3000 SMART WORDS

Lần Test:  3  Thuộc:  15  Chưa thuộc:  5  Thời gian:  97S

Đã học vào lúc: 18:42 | 27-09-2019
Jobs 1

Jobs 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  3  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  57S

Đã học vào lúc: 18:12 | 26-09-2019
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 1.104
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé