Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 08:55 | 01-07-2015

Đã online: 17:53 | 26-12-2015

Giới tính: Chưa khai báo

Đến từ: Chưa khai báo

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Job search

Job search

INTERVIEW

Lần Test:  35  Thuộc:  14  Chưa thuộc:  6  Thời gian:  113S

Đã học vào lúc: 08:23 | 12-10-2015
Salaries and benefits

Salaries and benefits

TOEIC 200 - 550

Lần Test:  13  Thuộc:  12  Chưa thuộc:  8  Thời gian:  100S

Đã học vào lúc: 08:18 | 12-10-2015
Cafe puccini

Cafe puccini

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  8  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  99S

Đã học vào lúc: 20:13 | 15-09-2015
Obsessive behavior

Obsessive behavior

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  15  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  67S

Đã học vào lúc: 08:21 | 14-09-2015
Applying and interviewing

Applying and interviewing

TOEIC 200 - 550

Lần Test:  18  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  81S

Đã học vào lúc: 08:19 | 14-09-2015
Hiring and training

Hiring and training

TOEIC 200 - 550

Lần Test:  14  Thuộc:  16  Chưa thuộc:  4  Thời gian:  76S

Đã học vào lúc: 08:17 | 14-09-2015
Nudist

Nudist

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  16  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  94S

Đã học vào lúc: 08:15 | 14-09-2015
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 859
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé