Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 20:55 | 11-09-2016

Đã online: 13:38 | 08-12-2019

Giới tính: Nữ

Đến từ: Chưa khai báo

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Shipping

Shipping

TOEIC 550 - 750

Lần Test:  10  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  63S

Đã học vào lúc: 13:33 | 08-12-2019
Invoices

Invoices

TOEIC 550 - 750

Lần Test:  7  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  80S

Đã học vào lúc: 13:22 | 08-12-2019
Inventory

Inventory

TOEIC 550 - 750

Lần Test:  7  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  85S

Đã học vào lúc: 13:09 | 08-12-2019
Banking

Banking

TOEIC 550 - 750

Lần Test:  6  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  82S

Đã học vào lúc: 12:05 | 08-12-2019
Accounting

Accounting

TOEIC 550 - 750

Lần Test:  9  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  65S

Đã học vào lúc: 12:02 | 08-12-2019
Investments

Investments

TOEIC 550 - 750

Lần Test:  7  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  53S

Đã học vào lúc: 10:48 | 08-12-2019
Taxes

Taxes

TOEIC 550 - 750

Lần Test:  4  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  60S

Đã học vào lúc: 10:38 | 08-12-2019
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 1.139
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé