Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 09:22 | 02-08-2015

Đã online: 21:55 | 04-01-2020

Giới tính: Nữ

Đến từ: Chưa khai báo

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Activities and interests

Activities and interests

3000 SMART WORDS

Lần Test:  5  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  118S

Đã học vào lúc: 13:13 | 29-09-2017
Liking and disliking

Liking and disliking

3000 SMART WORDS

Lần Test:  7  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  90S

Đã học vào lúc: 14:01 | 28-09-2017
Getting angry

Getting angry

3000 SMART WORDS

Lần Test:  7  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  82S

Đã học vào lúc: 13:19 | 27-09-2017
Hobbies and interests

Hobbies and interests

3000 SMART WORDS

Lần Test:  7  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  77S

Đã học vào lúc: 13:21 | 26-09-2017
Vegetables

Vegetables

3000 SMART WORDS

Lần Test:  11  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  96S

Đã học vào lúc: 15:30 | 25-09-2017
Happy and sad

Happy and sad

3000 SMART WORDS

Lần Test:  9  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  69S

Đã học vào lúc: 14:30 | 24-09-2017
Color

Color

3000 SMART WORDS

Lần Test:  7  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  112S

Đã học vào lúc: 15:49 | 23-09-2017
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 1.960
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé