Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 21:45 | 04-04-2019

Đã online: 21:46 | 11-12-2019

Giới tính: Chưa khai báo

Đến từ: lamken125

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Persuasion

Persuasion

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  15  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  96S

Đã học vào lúc: 21:41 | 20-08-2019
City life

City life

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  2  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  77S

Đã học vào lúc: 21:59 | 13-08-2019
Feeling

Feeling

3000 SMART WORDS

Lần Test:  1  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  96S

Đã học vào lúc: 21:48 | 13-08-2019
Travel and adventure

Travel and adventure

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  12  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  86S

Đã học vào lúc: 21:42 | 13-08-2019
Health problems

Health problems

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  23  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  92S

Đã học vào lúc: 12:26 | 27-07-2019
Academic subjects

Academic subjects

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  11  Thuộc:  14  Chưa thuộc:  6  Thời gian:  92S

Đã học vào lúc: 11:31 | 27-07-2019
Dimensions

Dimensions

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  2  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  87S

Đã học vào lúc: 11:26 | 27-07-2019
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 151
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé