Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 16:47 | 24-08-2016

Đã online: 21:43 | 12-02-2020

Giới tính: Nữ

Đến từ: Chưa khai báo

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Greek family

Greek family

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  1  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  73S

Đã học vào lúc: 20:53 | 16-10-2019
Bad choices 1

Bad choices 1

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  10  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  87S

Đã học vào lúc: 14:04 | 11-10-2019
Bad choices 2

Bad choices 2

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  6  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  88S

Đã học vào lúc: 12:56 | 11-10-2019
Sightseeing

Sightseeing

TRAVELING

Lần Test:  8  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  91S

Đã học vào lúc: 19:51 | 26-08-2019
At the hotel

At the hotel

TRAVELING

Lần Test:  4  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  93S

Đã học vào lúc: 19:34 | 26-08-2019
Dimensions

Dimensions

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  1  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  74S

Đã học vào lúc: 11:43 | 22-08-2019
Travel and adventure

Travel and adventure

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  3  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  85S

Đã học vào lúc: 20:05 | 21-08-2019
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 1.194
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé