Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 16:19 | 30-06-2015

Đã online: 11:16 | 05-04-2017

Giới tính: Nữ

Đến từ: Quảng Bình

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Marketing 2

Marketing 2

TOEIC 200 - 550

Lần Test:  3  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  79S

Đã học vào lúc: 10:38 | 15-03-2017
Marketing 1

Marketing 1

TOEIC 200 - 550

Lần Test:  1  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  72S

Đã học vào lúc: 14:22 | 02-01-2017
Shopping 2

Shopping 2

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  15  Chưa thuộc:  5  Thời gian:  95S

Đã học vào lúc: 09:23 | 04-08-2016
Shopping 1

Shopping 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  72S

Đã học vào lúc: 08:19 | 03-08-2016
Money

Money

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  14  Chưa thuộc:  6  Thời gian:  132S

Đã học vào lúc: 10:24 | 02-08-2016
Food 2

Food 2

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  12  Chưa thuộc:  8  Thời gian:  125S

Đã học vào lúc: 08:35 | 01-08-2016
Food 1

Food 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  58S

Đã học vào lúc: 08:02 | 31-07-2016
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 924
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé