Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 23:09 | 08-03-2017

Đã online: 22:33 | 23-08-2019

Giới tính: Nam

Đến từ: Đồng Nai

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Plants

Plants

3000 SMART WORDS

Lần Test:  12  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  82S

Đã học vào lúc: 22:46 | 23-08-2019
Sleeping

Sleeping

ENGLISH IN MY LIFE

Lần Test:  4  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  55S

Đã học vào lúc: 22:30 | 23-08-2019
Diseases 2

Diseases 2

ENGLISH IN MY LIFE

Lần Test:  4  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  101S

Đã học vào lúc: 22:21 | 23-08-2019
Fruit 1

Fruit 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  1  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  98S

Đã học vào lúc: 21:36 | 23-08-2019
Business

Business

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  67S

Đã học vào lúc: 21:04 | 23-08-2019
Travel

Travel

3000 SMART WORDS

Lần Test:  15  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  76S

Đã học vào lúc: 22:13 | 22-08-2019
Hair and face

Hair and face

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  81S

Đã học vào lúc: 21:09 | 22-08-2019
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 2.324
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé