Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 23:09 | 08-03-2017

Đã online: 22:03 | 20-08-2020

Giới tính: Nam

Đến từ: Đồng Nai

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Kiểm Tra Tuần 15

Kiểm Tra Tuần 15

3000 SMART WORDS

Lần Test:  1  Thuộc:  138  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  470S

Đã học vào lúc: 22:43 | 08-01-2020
Flowers

Flowers

3000 SMART WORDS

Lần Test:  4  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  86S

Đã học vào lúc: 22:30 | 08-01-2020
Houses and homes

Houses and homes

3000 SMART WORDS

Lần Test:  5  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  62S

Đã học vào lúc: 09:49 | 08-01-2020
At the doctor's

At the doctor's

3000 SMART WORDS

Lần Test:  6  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  80S

Đã học vào lúc: 09:41 | 08-01-2020
The natural world

The natural world

3000 SMART WORDS

Lần Test:  3  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  97S

Đã học vào lúc: 09:36 | 08-01-2020
Transportation 1

Transportation 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  4  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  83S

Đã học vào lúc: 09:26 | 08-01-2020
Transportation 2

Transportation 2

3000 SMART WORDS

Lần Test:  3  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  92S

Đã học vào lúc: 09:20 | 08-01-2020
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 2.832
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé