Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 23:09 | 08-03-2017

Đã online: 21:56 | 18-10-2019

Giới tính: Nam

Đến từ: Đồng Nai

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
War

War

3000 SMART WORDS

Lần Test:  1  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  76S

Đã học vào lúc: 22:16 | 19-09-2019
Feeling ill

Feeling ill

3000 SMART WORDS

Lần Test:  3  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  81S

Đã học vào lúc: 21:53 | 19-09-2019
The senses

The senses

3000 SMART WORDS

Lần Test:  4  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  65S

Đã học vào lúc: 22:58 | 11-09-2019
Diseases 1

Diseases 1

ENGLISH IN MY LIFE

Lần Test:  16  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  77S

Đã học vào lúc: 22:51 | 11-09-2019
Diseases 2

Diseases 2

ENGLISH IN MY LIFE

Lần Test:  8  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  80S

Đã học vào lúc: 22:44 | 11-09-2019
Sightseeing

Sightseeing

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  66S

Đã học vào lúc: 19:06 | 11-09-2019
Theft, drugs and other crimes

Theft, drugs and other crimes

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  103S

Đã học vào lúc: 22:10 | 09-09-2019
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 2.543
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé