Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 22:26 | 11-03-2020

Đã online: 14:54 | 17-01-2021

Giới tính: Chưa khai báo

Đến từ: khapham

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Diseases 1

Diseases 1

ENGLISH IN MY LIFE

Lần Test:  1  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  79S

Đã học vào lúc: 14:59 | 17-01-2021
Kiểm Tra Tuần 1

Kiểm Tra Tuần 1

TOEIC 200 - 550

Lần Test:  7  Thuộc:  137  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  573S

Đã học vào lúc: 11:12 | 19-06-2020
Computers

Computers

TOEIC 200 - 550

Lần Test:  10  Thuộc:  16  Chưa thuộc:  4  Thời gian:  82S

Đã học vào lúc: 10:57 | 19-06-2020
Friends

Friends

3000 SMART WORDS

Lần Test:  9  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  66S

Đã học vào lúc: 10:55 | 19-06-2020
Office technology

Office technology

TOEIC 200 - 550

Lần Test:  11  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  91S

Đã học vào lúc: 10:53 | 19-06-2020
Books 1

Books 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  8  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  102S

Đã học vào lúc: 10:50 | 19-06-2020
Trip to  Washington 1

Trip to Washington 1

REAL ENGLISH

Lần Test:  9  Thuộc:  12  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  89S

Đã học vào lúc: 11:45 | 16-06-2020
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 534
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé