Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 00:17 | 10-06-2014

Đã online: 11:38 | 28-02-2020

Giới tính: Nam

Đến từ: Xì Gòn phở

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Time 1

Time 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  65S

Đã học vào lúc: 20:07 | 17-09-2019
Feelings and emotions

Feelings and emotions

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  70S

Đã học vào lúc: 19:56 | 17-09-2019
Feeling

Feeling

3000 SMART WORDS

Lần Test:  17  Thuộc:  1  Chưa thuộc:  19  Thời gian:  26S

Đã học vào lúc: 15:18 | 20-04-2019
Trip to  Washington 1

Trip to Washington 1

REAL ENGLISH

Lần Test:  3  Thuộc:  11  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  63S

Đã học vào lúc: 12:03 | 20-04-2019
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 46
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé