Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 20:54 | 07-10-2019

Đã online: 20:01 | 12-10-2019

Giới tính: Nam

Đến từ: Hà Nội

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Marketing 1

Marketing 1

TOEIC 200 - 550

Lần Test:  3  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  95S

Đã học vào lúc: 19:49 | 12-10-2019
Bubba's food

Bubba's food

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  2  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  102S

Đã học vào lúc: 19:40 | 12-10-2019
Contracts

Contracts

TOEIC 200 - 550

Lần Test:  6  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  85S

Đã học vào lúc: 19:37 | 12-10-2019
A kiss

A kiss

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  3  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  98S

Đã học vào lúc: 19:28 | 12-10-2019
Day of the dead

Day of the dead

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  6  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  96S

Đã học vào lúc: 19:25 | 12-10-2019
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 86
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé