Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 23:22 | 30-06-2015

Đã online: 08:49 | 24-12-2015

Giới tính: Chưa khai báo

Đến từ: Chưa khai báo

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Drag

Drag

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  17  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  58S

Đã học vào lúc: 17:56 | 27-08-2015
Changed

Changed

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  22  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  57S

Đã học vào lúc: 10:35 | 21-08-2015
Day of the dead

Day of the dead

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  28  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  52S

Đã học vào lúc: 14:54 | 20-08-2015
House

House

3000 SMART WORDS

Lần Test:  4  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  67S

Đã học vào lúc: 14:40 | 19-08-2015
Longtime affair

Longtime affair

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  1  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  77S

Đã học vào lúc: 14:35 | 19-08-2015
Greek family

Greek family

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  1  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  76S

Đã học vào lúc: 07:13 | 18-08-2015
General appearance

General appearance

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  55S

Đã học vào lúc: 06:53 | 18-08-2015
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 1.145
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé