Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 19:37 | 14-08-2019

Đã online: 10:42 | 10-01-2021

Giới tính: Nam

Đến từ: daklak

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Contracts

Contracts

TOEIC 200 - 550

Lần Test:  12  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  127S

Đã học vào lúc: 10:45 | 10-01-2021
A kiss

A kiss

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  13  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  77S

Đã học vào lúc: 10:00 | 27-11-2020
Day of the dead

Day of the dead

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  21  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  70S

Đã học vào lúc: 09:57 | 27-11-2020
Drag

Drag

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  1  Thuộc:  11  Chưa thuộc:  9  Thời gian:  96S

Đã học vào lúc: 15:43 | 21-11-2020
Changed

Changed

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  8  Thuộc:  16  Chưa thuộc:  4  Thời gian:  84S

Đã học vào lúc: 10:17 | 21-11-2020
Bubba's food

Bubba's food

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  6  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  60S

Đã học vào lúc: 10:15 | 21-11-2020
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 101
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé