Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 20:46 | 29-05-2019

Đã online: 15:05 | 01-08-2020

Giới tính: Chưa khai báo

Đến từ: Chưa khai báo

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Computers

Computers

TOEIC 200 - 550

Lần Test:  3  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  62S

Đã học vào lúc: 13:15 | 29-08-2019
Quantities

Quantities

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  16  Chưa thuộc:  4  Thời gian:  74S

Đã học vào lúc: 21:22 | 27-08-2019
Results and score

Results and score

3000 SMART WORDS

Lần Test:  1  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  79S

Đã học vào lúc: 08:43 | 27-08-2019
Congratulation

Congratulation

3000 SMART WORDS

Lần Test:  1  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  71S

Đã học vào lúc: 13:14 | 26-08-2019
Kiểm Tra Tuần 21

Kiểm Tra Tuần 21

3000 SMART WORDS

Lần Test:  1  Thuộc:  111  Chưa thuộc:  29  Thời gian:  516S

Đã học vào lúc: 07:15 | 24-08-2019
Distance and speed

Distance and speed

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  72S

Đã học vào lúc: 22:39 | 23-08-2019
Sport 4

Sport 4

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  85S

Đã học vào lúc: 13:24 | 23-08-2019
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 3.508
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé