Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 22:58 | 17-09-2019

Đã online: 19:04 | 19-10-2019

Giới tính: Chưa khai báo

Đến từ: dinhthu2806

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Academic subjects

Academic subjects

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  5  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  83S

Đã học vào lúc: 19:10 | 19-10-2019
Books 2

Books 2

3000 SMART WORDS

Lần Test:  1  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  87S

Đã học vào lúc: 16:36 | 19-10-2019
Friends

Friends

3000 SMART WORDS

Lần Test:  3  Thuộc:  16  Chưa thuộc:  4  Thời gian:  103S

Đã học vào lúc: 15:47 | 19-10-2019
Health problems

Health problems

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  2  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  89S

Đã học vào lúc: 20:38 | 18-10-2019
Books 1

Books 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  3  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  97S

Đã học vào lúc: 20:10 | 18-10-2019
Family 2

Family 2

3000 SMART WORDS

Lần Test:  3  Thuộc:  16  Chưa thuộc:  4  Thời gian:  124S

Đã học vào lúc: 17:28 | 16-10-2019
Family 1

Family 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  8  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  135S

Đã học vào lúc: 17:25 | 16-10-2019
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 210
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé