Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 22:58 | 17-09-2019

Đã online: 10:48 | 14-05-2020

Giới tính: Chưa khai báo

Đến từ: dinhthu2806

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Color

Color

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  93S

Đã học vào lúc: 17:05 | 05-11-2019
City life

City life

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  2  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  81S

Đã học vào lúc: 17:05 | 29-10-2019
Kiểm Tra Tuần 2

Kiểm Tra Tuần 2

3000 SMART WORDS

Lần Test:  1  Thuộc:  129  Chưa thuộc:  11  Thời gian:  603S

Đã học vào lúc: 10:28 | 29-10-2019
Dimensions

Dimensions

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  1  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  93S

Đã học vào lúc: 13:59 | 28-10-2019
A healthy lifestyle

A healthy lifestyle

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  83S

Đã học vào lúc: 13:06 | 28-10-2019
Characters 2

Characters 2

3000 SMART WORDS

Lần Test:  4  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  103S

Đã học vào lúc: 12:04 | 28-10-2019
Travel and adventure

Travel and adventure

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  4  Thuộc:  14  Chưa thuộc:  6  Thời gian:  135S

Đã học vào lúc: 15:57 | 27-10-2019
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 346
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé