Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 23:27 | 06-12-2020

Đã online: 22:19 | 14-01-2021

Giới tính: Chưa khai báo

Đến từ: dienlm

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Age

Age

3000 SMART WORDS

Lần Test:  5  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  80S

Đã học vào lúc: 23:09 | 21-12-2020
Family 2

Family 2

3000 SMART WORDS

Lần Test:  1  Thuộc:  16  Chưa thuộc:  4  Thời gian:  90S

Đã học vào lúc: 22:07 | 16-12-2020
Family 1

Family 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  9  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  97S

Đã học vào lúc: 22:14 | 15-12-2020
Feeling

Feeling

3000 SMART WORDS

Lần Test:  12  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  79S

Đã học vào lúc: 21:30 | 15-12-2020
Time 2

Time 2

3000 SMART WORDS

Lần Test:  9  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  72S

Đã học vào lúc: 23:19 | 14-12-2020
Time 1

Time 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  4  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  72S

Đã học vào lúc: 22:22 | 14-12-2020
Feelings and emotions

Feelings and emotions

3000 SMART WORDS

Lần Test:  13  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  72S

Đã học vào lúc: 22:09 | 14-12-2020
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 128
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé