Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 18:43 | 19-08-2016

Đã online: 05:31 | 24-12-2020

Giới tính: Nam

Đến từ: danhdanh00

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Academic subjects

Academic subjects

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  2  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  90S

Đã học vào lúc: 05:20 | 12-12-2020
Health problems

Health problems

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  4  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  99S

Đã học vào lúc: 07:42 | 20-09-2020
Characters 1

Characters 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  9  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  90S

Đã học vào lúc: 09:13 | 28-06-2020
Kiểm Tra Tuần 4

Kiểm Tra Tuần 4

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  133  Chưa thuộc:  7  Thời gian:  429S

Đã học vào lúc: 05:43 | 17-11-2019
Newspapers

Newspapers

3000 SMART WORDS

Lần Test:  6  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  69S

Đã học vào lúc: 05:31 | 17-11-2019
Jobs 2

Jobs 2

3000 SMART WORDS

Lần Test:  5  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  70S

Đã học vào lúc: 05:24 | 17-11-2019
Jobs 1

Jobs 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  6  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  52S

Đã học vào lúc: 05:09 | 17-11-2019
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 629
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé