Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 18:43 | 19-08-2016

Đã online: 21:01 | 22-09-2019

Giới tính: Nam

Đến từ: Chưa khai báo

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Adjectives to descibe people

Adjectives to descibe people

3000 SMART WORDS

Lần Test:  3  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  68S

Đã học vào lúc: 21:14 | 22-09-2019
Characters 2

Characters 2

3000 SMART WORDS

Lần Test:  3  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  67S

Đã học vào lúc: 20:07 | 22-09-2019
Characters 1

Characters 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  5  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  59S

Đã học vào lúc: 04:57 | 21-09-2019
Books 2

Books 2

3000 SMART WORDS

Lần Test:  1  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  74S

Đã học vào lúc: 05:30 | 20-09-2019
Books 1

Books 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  67S

Đã học vào lúc: 05:14 | 20-09-2019
Friends

Friends

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  68S

Đã học vào lúc: 22:17 | 18-09-2019
Kiểm Tra Tuần 1

Kiểm Tra Tuần 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  1  Thuộc:  132  Chưa thuộc:  8  Thời gian:  426S

Đã học vào lúc: 04:48 | 18-09-2019
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 311
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé