Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 18:43 | 19-08-2016

Đã online: 05:25 | 21-11-2019

Giới tính: Nam

Đến từ: Chưa khai báo

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Kiểm Tra Tuần 4

Kiểm Tra Tuần 4

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  133  Chưa thuộc:  7  Thời gian:  429S

Đã học vào lúc: 05:43 | 17-11-2019
Newspapers

Newspapers

3000 SMART WORDS

Lần Test:  6  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  69S

Đã học vào lúc: 05:31 | 17-11-2019
Jobs 2

Jobs 2

3000 SMART WORDS

Lần Test:  5  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  70S

Đã học vào lúc: 05:24 | 17-11-2019
Jobs 1

Jobs 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  6  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  52S

Đã học vào lúc: 05:09 | 17-11-2019
Television

Television

3000 SMART WORDS

Lần Test:  5  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  68S

Đã học vào lúc: 15:52 | 16-11-2019
House

House

3000 SMART WORDS

Lần Test:  9  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  51S

Đã học vào lúc: 15:33 | 16-11-2019
General appearance

General appearance

3000 SMART WORDS

Lần Test:  7  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  56S

Đã học vào lúc: 05:36 | 16-11-2019
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 596
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé