Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 19:56 | 06-08-2015

Đã online: 15:40 | 25-09-2018

Giới tính: Nam

Đến từ: Chưa khai báo

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Special ocasions

Special ocasions

3000 SMART WORDS

Lần Test:  35  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  72S

Đã học vào lúc: 15:21 | 22-09-2018
Activities and interests

Activities and interests

3000 SMART WORDS

Lần Test:  20  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  100S

Đã học vào lúc: 15:04 | 21-09-2018
Liking and disliking

Liking and disliking

3000 SMART WORDS

Lần Test:  22  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  87S

Đã học vào lúc: 15:59 | 20-09-2018
Getting angry

Getting angry

3000 SMART WORDS

Lần Test:  21  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  67S

Đã học vào lúc: 15:53 | 20-09-2018
Hobbies and interests

Hobbies and interests

3000 SMART WORDS

Lần Test:  21  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  106S

Đã học vào lúc: 15:59 | 19-09-2018
Vegetables

Vegetables

3000 SMART WORDS

Lần Test:  24  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  75S

Đã học vào lúc: 15:54 | 19-09-2018
Happy and sad

Happy and sad

3000 SMART WORDS

Lần Test:  22  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  72S

Đã học vào lúc: 15:59 | 18-09-2018
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 1.336
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé