Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 10:51 | 24-10-2019

Đã online: 17:33 | 04-01-2021

Giới tính: Nam

Đến từ: Chưa khai báo

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Day of the dead

Day of the dead

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  17  Thuộc:  14  Chưa thuộc:  6  Thời gian:  138S

Đã học vào lúc: 09:07 | 23-11-2020
Time 2

Time 2

3000 SMART WORDS

Lần Test:  1  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  85S

Đã học vào lúc: 08:14 | 25-11-2019
The race

The race

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  1  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  80S

Đã học vào lúc: 19:18 | 23-11-2019
Kiểm Tra Tuần 1

Kiểm Tra Tuần 1

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  1  Thuộc:  127  Chưa thuộc:  13  Thời gian:  458S

Đã học vào lúc: 09:40 | 16-11-2019
Secret love

Secret love

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  12  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  66S

Đã học vào lúc: 09:27 | 16-11-2019
Intimacy

Intimacy

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  3  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  69S

Đã học vào lúc: 13:48 | 05-11-2019
Drag

Drag

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  8  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  84S

Đã học vào lúc: 13:51 | 04-11-2019
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 215
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé