Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 18:04 | 15-03-2021

Đã online: 12:26 | 18-04-2021

Giới tính: Chưa khai báo

Đến từ: Chưa khai báo

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Advertising

Advertising

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  105S

Đã học vào lúc: 19:49 | 15-04-2021
Jobs 2

Jobs 2

3000 SMART WORDS

Lần Test:  14  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  84S

Đã học vào lúc: 19:50 | 14-04-2021
Insects

Insects

3000 SMART WORDS

Lần Test:  4  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  94S

Đã học vào lúc: 10:25 | 13-04-2021
Kiểm Tra Tháng 1

Kiểm Tra Tháng 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  1  Thuộc:  224  Chưa thuộc:  56  Thời gian:  1389S

Đã học vào lúc: 18:52 | 11-04-2021
Kiểm Tra Tuần 4

Kiểm Tra Tuần 4

3000 SMART WORDS

Lần Test:  1  Thuộc:  129  Chưa thuộc:  11  Thời gian:  527S

Đã học vào lúc: 18:18 | 11-04-2021
Jobs 1

Jobs 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  6  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  82S

Đã học vào lúc: 23:49 | 10-04-2021
Newspapers

Newspapers

3000 SMART WORDS

Lần Test:  5  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  103S

Đã học vào lúc: 19:29 | 10-04-2021
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 539
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé