Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 23:28 | 14-07-2016

Đã online: 19:43 | 30-03-2017

Giới tính: Nam

Đến từ: hà nọi

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Office technology

Office technology

TOEIC 200 - 550

Lần Test:  7  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  85S

Đã học vào lúc: 19:01 | 22-03-2017
Job

Job

TOEIC 200 - 550

Lần Test:  3  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  90S

Đã học vào lúc: 13:27 | 22-03-2017
Job advertising and recruitment

Job advertising and recruitment

TOEIC 200 - 550

Lần Test:  4  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  109S

Đã học vào lúc: 16:03 | 16-03-2017
Correspondence

Correspondence

TOEIC 200 - 550

Lần Test:  3  Thuộc:  16  Chưa thuộc:  4  Thời gian:  153S

Đã học vào lúc: 14:46 | 15-03-2017
Electronics

Electronics

TOEIC 200 - 550

Lần Test:  3  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  104S

Đã học vào lúc: 18:09 | 14-03-2017
Office procedures

Office procedures

TOEIC 200 - 550

Lần Test:  4  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  90S

Đã học vào lúc: 17:55 | 13-03-2017
Computers

Computers

TOEIC 200 - 550

Lần Test:  1  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  68S

Đã học vào lúc: 19:39 | 08-03-2017
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 1.818
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé