Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 15:53 | 07-11-2019

Đã online: 14:50 | 17-04-2020

Giới tính: Nam

Đến từ: Venv_alima

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Seafood

Seafood

3000 SMART WORDS

Lần Test:  1  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  83S

Đã học vào lúc: 14:58 | 17-04-2020
Kiểm Tra Tuần 10

Kiểm Tra Tuần 10

3000 SMART WORDS

Lần Test:  1  Thuộc:  120  Chưa thuộc:  20  Thời gian:  621S

Đã học vào lúc: 21:38 | 14-04-2020
Employment

Employment

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  89S

Đã học vào lúc: 21:22 | 14-04-2020
Country

Country

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  78S

Đã học vào lúc: 20:57 | 10-04-2020
Learning a language

Learning a language

3000 SMART WORDS

Lần Test:  7  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  78S

Đã học vào lúc: 21:53 | 07-04-2020
Plants

Plants

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  86S

Đã học vào lúc: 13:50 | 07-04-2020
Further education

Further education

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  84S

Đã học vào lúc: 17:27 | 06-04-2020
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 1.647
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé