Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 18:39 | 05-08-2019

Đã online: 14:14 | 20-08-2019

Giới tính: Chưa khai báo

Đến từ: Vietnam

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Feeling

Feeling

3000 SMART WORDS

Lần Test:  3  Thuộc:  12  Chưa thuộc:  8  Thời gian:  109S

Đã học vào lúc: 18:36 | 19-08-2019
Feelings and emotions

Feelings and emotions

3000 SMART WORDS

Lần Test:  3  Thuộc:  14  Chưa thuộc:  6  Thời gian:  110S

Đã học vào lúc: 08:42 | 14-08-2019
Outdoor sport 1

Outdoor sport 1

VOCA 4U - SPORT 360°

Lần Test:  3  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  95S

Đã học vào lúc: 20:36 | 06-08-2019
Diseases 1

Diseases 1

ENGLISH IN MY LIFE

Lần Test:  2  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  94S

Đã học vào lúc: 15:13 | 06-08-2019
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 63
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé