Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 22:54 | 25-10-2020

Đã online: 22:22 | 19-01-2021

Giới tính: Nam

Đến từ: HẢI phòng

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Books 2

Books 2

3000 SMART WORDS

Lần Test:  1  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  69S

Đã học vào lúc: 11:41 | 16-01-2021
Books 1

Books 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  3  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  89S

Đã học vào lúc: 22:47 | 15-01-2021
Friends

Friends

3000 SMART WORDS

Lần Test:  1  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  89S

Đã học vào lúc: 23:15 | 03-01-2021
Kiểm Tra Tuần 1

Kiểm Tra Tuần 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  130  Chưa thuộc:  10  Thời gian:  632S

Đã học vào lúc: 22:26 | 03-01-2021
Age

Age

3000 SMART WORDS

Lần Test:  6  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  84S

Đã học vào lúc: 22:07 | 03-01-2021
Family 2

Family 2

3000 SMART WORDS

Lần Test:  6  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  102S

Đã học vào lúc: 22:45 | 30-12-2020
Family 1

Family 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  7  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  119S

Đã học vào lúc: 22:42 | 30-12-2020
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 189
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé