Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 23:43 | 22-12-2015

Đã online: 22:43 | 17-02-2020

Giới tính: Chưa khai báo

Đến từ: Chưa khai báo

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Hiring and training

Hiring and training

TOEIC 200 - 550

Lần Test:  37  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  79S

Đã học vào lúc: 22:03 | 16-02-2020
Time 1

Time 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  5  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  84S

Đã học vào lúc: 21:55 | 16-02-2020
Feeling

Feeling

3000 SMART WORDS

Lần Test:  10  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  88S

Đã học vào lúc: 11:23 | 22-11-2017
Changed

Changed

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  45  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  70S

Đã học vào lúc: 10:43 | 22-11-2017
Bubba's food

Bubba's food

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  51  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  69S

Đã học vào lúc: 10:40 | 22-11-2017
A kiss

A kiss

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  55  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  64S

Đã học vào lúc: 10:37 | 22-11-2017
Day of the dead

Day of the dead

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  57  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  68S

Đã học vào lúc: 10:35 | 22-11-2017
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 853
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé