Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 11:46 | 02-04-2019

Đã online: 14:49 | 16-05-2020

Giới tính: Chưa khai báo

Đến từ: NHHOANG0304

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Environment 1

Environment 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  3  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  83S

Đã học vào lúc: 12:18 | 24-03-2020
Advertising

Advertising

3000 SMART WORDS

Lần Test:  4  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  72S

Đã học vào lúc: 02:03 | 01-12-2019
Insects

Insects

3000 SMART WORDS

Lần Test:  7  Thuộc:  16  Chưa thuộc:  4  Thời gian:  95S

Đã học vào lúc: 11:37 | 14-11-2019
Kiểm Tra Tháng 1

Kiểm Tra Tháng 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  1  Thuộc:  220  Chưa thuộc:  60  Thời gian:  961S

Đã học vào lúc: 18:38 | 25-10-2019
Kiểm Tra Tuần 4

Kiểm Tra Tuần 4

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  128  Chưa thuộc:  12  Thời gian:  463S

Đã học vào lúc: 01:16 | 08-10-2019
Newspapers

Newspapers

3000 SMART WORDS

Lần Test:  10  Thuộc:  11  Chưa thuộc:  9  Thời gian:  86S

Đã học vào lúc: 23:16 | 02-10-2019
Jobs 2

Jobs 2

3000 SMART WORDS

Lần Test:  7  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  69S

Đã học vào lúc: 00:53 | 01-10-2019
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 788
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé