Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 11:46 | 02-04-2019

Đã online: 03:07 | 14-08-2019

Giới tính: Chưa khai báo

Đến từ: NHHOANG0304

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Characteristics

Characteristics

INTERVIEW

Lần Test:  5  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  74S

Đã học vào lúc: 16:18 | 10-08-2019
Interview

Interview

INTERVIEW

Lần Test:  3  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  74S

Đã học vào lúc: 23:47 | 06-08-2019
Getting angry

Getting angry

3000 SMART WORDS

Lần Test:  3  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  60S

Đã học vào lúc: 20:35 | 31-07-2019
Cover letter

Cover letter

INTERVIEW

Lần Test:  8  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  68S

Đã học vào lúc: 18:31 | 31-07-2019
CV

CV

INTERVIEW

Lần Test:  3  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  66S

Đã học vào lúc: 18:18 | 30-07-2019
Hobbies and interests

Hobbies and interests

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  20  Chưa thuộc:  0  Thời gian:  49S

Đã học vào lúc: 18:06 | 30-07-2019
Vegetables

Vegetables

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  78S

Đã học vào lúc: 01:35 | 30-07-2019
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 607
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé