Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 09:29 | 06-10-2020

Đã online: 20:52 | 10-11-2020

Giới tính: Nữ

Đến từ: Chưa khai báo

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Secret love

Secret love

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  5  Thuộc:  15  Chưa thuộc:  5  Thời gian:  126S

Đã học vào lúc: 20:52 | 10-11-2020
Intimacy

Intimacy

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  3  Thuộc:  15  Chưa thuộc:  5  Thời gian:  132S

Đã học vào lúc: 20:48 | 10-11-2020
Drag

Drag

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  10  Thuộc:  15  Chưa thuộc:  5  Thời gian:  142S

Đã học vào lúc: 20:44 | 10-11-2020
Changed

Changed

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  10  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  104S

Đã học vào lúc: 20:37 | 10-11-2020
Bubba's food

Bubba's food

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  9  Thuộc:  16  Chưa thuộc:  4  Thời gian:  97S

Đã học vào lúc: 20:34 | 10-11-2020
A kiss

A kiss

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  9  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  101S

Đã học vào lúc: 20:32 | 10-11-2020
Day of the dead

Day of the dead

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  12  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  91S

Đã học vào lúc: 20:29 | 10-11-2020
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 113
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé