Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 06:09 | 30-06-2019

Đã online: 05:51 | 24-04-2020

Giới tính: Nữ

Đến từ: thanh hóa

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Kiểm Tra Tuần 6

Kiểm Tra Tuần 6

3000 SMART WORDS

Lần Test:  3  Thuộc:  105  Chưa thuộc:  35  Thời gian:  862S

Đã học vào lúc: 05:51 | 24-04-2020
Marketing 1

Marketing 1

TOEIC 200 - 550

Lần Test:  4  Thuộc:  15  Chưa thuộc:  5  Thời gian:  120S

Đã học vào lúc: 23:51 | 23-04-2020
Marketing 2

Marketing 2

TOEIC 200 - 550

Lần Test:  3  Thuộc:  13  Chưa thuộc:  7  Thời gian:  103S

Đã học vào lúc: 23:47 | 23-04-2020
Contracts

Contracts

TOEIC 200 - 550

Lần Test:  7  Thuộc:  16  Chưa thuộc:  4  Thời gian:  107S

Đã học vào lúc: 05:36 | 23-04-2020
Music 1

Music 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  8  Thuộc:  15  Chưa thuộc:  5  Thời gian:  91S

Đã học vào lúc: 05:33 | 23-04-2020
Cars

Cars

3000 SMART WORDS

Lần Test:  11  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  83S

Đã học vào lúc: 05:30 | 23-04-2020
Lost custody

Lost custody

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  19  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  103S

Đã học vào lúc: 05:27 | 23-04-2020
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 1.345
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé