Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 06:09 | 30-06-2019

Đã online: 23:06 | 21-01-2021

Giới tính: Nữ

Đến từ: thanh hóa

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Warranties

Warranties

TOEIC 200 - 550

Lần Test:  6  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  73S

Đã học vào lúc: 22:41 | 21-01-2021
Lost custody

Lost custody

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  25  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  67S

Đã học vào lúc: 22:37 | 21-01-2021
Meddling mother-in-law

Meddling mother-in-law

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  11  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  54S

Đã học vào lúc: 22:35 | 21-01-2021
Nudist

Nudist

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  12  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  116S

Đã học vào lúc: 21:55 | 20-01-2021
Obsessive behavior

Obsessive behavior

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  3  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  84S

Đã học vào lúc: 21:50 | 20-01-2021
Cars

Cars

3000 SMART WORDS

Lần Test:  15  Thuộc:  15  Chưa thuộc:  5  Thời gian:  94S

Đã học vào lúc: 22:07 | 08-01-2021
Kiểm Tra Tháng 2

Kiểm Tra Tháng 2

3000 SMART WORDS

Lần Test:  2  Thuộc:  200  Chưa thuộc:  80  Thời gian:  1686S

Đã học vào lúc: 22:19 | 05-01-2021
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 1.347
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé