Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 06:09 | 30-06-2019

Đã online: 05:57 | 19-10-2019

Giới tính: Nữ

Đến từ: thanh hóa

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Kiểm Tra Tuần 1

Kiểm Tra Tuần 1

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  6  Thuộc:  130  Chưa thuộc:  10  Thời gian:  495S

Đã học vào lúc: 05:57 | 19-10-2019
Kiểm Tra Tuần 2

Kiểm Tra Tuần 2

3000 SMART WORDS

Lần Test:  6  Thuộc:  130  Chưa thuộc:  10  Thời gian:  500S

Đã học vào lúc: 20:02 | 18-10-2019
Kiểm Tra Tuần 1

Kiểm Tra Tuần 1

3000 SMART WORDS

Lần Test:  11  Thuộc:  132  Chưa thuộc:  8  Thời gian:  437S

Đã học vào lúc: 19:35 | 18-10-2019
Insects

Insects

3000 SMART WORDS

Lần Test:  9  Thuộc:  17  Chưa thuộc:  3  Thời gian:  119S

Đã học vào lúc: 05:49 | 18-10-2019
Advertising

Advertising

3000 SMART WORDS

Lần Test:  7  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  125S

Đã học vào lúc: 05:26 | 18-10-2019
The race

The race

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  13  Thuộc:  15  Chưa thuộc:  5  Thời gian:  129S

Đã học vào lúc: 22:58 | 17-10-2019
Double standard 2

Double standard 2

EFFORTLESS ENGLISH

Lần Test:  5  Thuộc:  16  Chưa thuộc:  4  Thời gian:  106S

Đã học vào lúc: 22:54 | 17-10-2019
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 845
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé