Chuyên mục: TOEIC - TỪ VỰNG TOEIC - NGỮ PHÁP TOEIC - BÍ KÍP

Tham gia: 19:33 | 12-10-2016

Đã online: 19:41 | 05-04-2019

Giới tính: Nữ

Đến từ: Chưa khai báo

Thư viện học tập

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn

Kết bạn
LỊCH SỬ HỌC TẬP
Kiểm Tra Tuần 3

Kiểm Tra Tuần 3

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  1  Thuộc:  113  Chưa thuộc:  27  Thời gian:  911S

Đã học vào lúc: 19:41 | 05-04-2019
Student life 1

Student life 1

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  6  Thuộc:  14  Chưa thuộc:  6  Thời gian:  126S

Đã học vào lúc: 16:42 | 02-04-2019
Student life 2

Student life 2

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  5  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  137S

Đã học vào lúc: 16:39 | 02-04-2019
Effective communication  1

Effective communication 1

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  5  Thuộc:  18  Chưa thuộc:  2  Thời gian:  115S

Đã học vào lúc: 16:35 | 02-04-2019
Kiểm Tra Tuần 2

Kiểm Tra Tuần 2

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  2  Thuộc:  116  Chưa thuộc:  24  Thời gian:  1049S

Đã học vào lúc: 14:59 | 28-03-2019
Kiểm Tra Tuần 1

Kiểm Tra Tuần 1

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  5  Thuộc:  121  Chưa thuộc:  19  Thời gian:  816S

Đã học vào lúc: 16:37 | 27-03-2019
Keeping fit 1

Keeping fit 1

VOCABULARY FOR IELTS

Lần Test:  6  Thuộc:  19  Chưa thuộc:  1  Thời gian:  129S

Đã học vào lúc: 16:14 | 27-03-2019
Cấp độ:
Từ vựng thuộc: 1.360
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của 7Vel. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và luyện tiếng Anh thôi.

Chưa có tài khoản click vào đăng ký để tham gia nhé